OL586

Pondělí 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmisi1.Kdy3vivesvýmzbožmlujsike3vil*„Jikls:chunoaným3řepředbodaljsemnost4předšiljsemjov4pokem, +z lihodu.vyvo4levatzpíchciNaR.5kyvýchnoodi6poHostech.6losmiDavile2.Na7jsemzlžebka,svéda,7sluhosvýmhoma*po8jsemzaljem,lesva8otýmžídr3.pev9ho*i9rukaje.lusi10pohovatzpíchciNaR.11kyvýchnoodi12poHostech.los12milása13nostvěr4.prodouzet,hoka13buhutjmé*ve14zmomémnula.je14horuhokulo5.Po15ježímnaře*ana15řemovipraci.“jeky16hovatzpíchciNaR.17kyvýchnoodi18poHostech.18milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchjsimlusive3Kdy1.viřenýmakls:ke3vilzbožsvýmnostpředpřed„Ji*no4chudaljsemšiljsemjov4bokem, +poz lihodu.vyvo4leHospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hovatzpíchciNaR.11kymilosvýchtech.Hoso12nodipokaholásvěr134.anostve*zet,nujmédoubu13projehola.zmo14mémhutkunarumořežímlo15Po5.hojeprahovici.“a*naře16jekyHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchjsimlusive3Kdy1.viřenýmakls:ke3vilzbožsvýmpřednostbono*chujsem4„Jidalpředjsemšilvykem, +4jovpoz lihodu.levo4HospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hovatzpíchciNaR.11kymilosvýchtech.Hoso12nodipokaholásvěr134.anostjménuve*mémbudoupro13zet,hola.zmohut14jekunarumořežímlo15Po5.hojeprahovici.“a*naře16jekyHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchmlujsivilvesi3Kdy1.vikls:„Ji*řenochusvýmzbož3kenýmajovkem, +popřed4jsemdalpředbonosthoz liledu.šiljsem4vovyHospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hovatzpíchciNaR.11kymilosvýchtech.Hoso12nodipodouprohobuzet,nostvěr4.13akaláshojela.jménumém14ve*hutzmokunarumořežímlo15Po5.hojeprahovici.“a*naře16jekyHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchmlujsivilvesi3Kdy1.vikls:„Ji*řenochusvýmzbož3kenýmajovkem, +popřed4jsemdalpředbonosthoz liledu.šiljsem4vovyHospoodiR.Na5chcizpíkyvattech.losno6mivýchviDada,zl7le2.Najsemka,*mapozalhosvé7žebsluotýmjem,lejsemho8svasvýmrukapev3.9hodržísilupoje.i*10hovatzpíchciNaR.11kymilosvýchtech.Hoso12nodipodouprohobuzet,nostvěr4.13akaláshojela.jménumém14ve*hutzmokunarumořežímlo15Po5.hojeprahovici.“a*naře16jekyHospoodiR.Na17chcizpíkyvattech.losno18mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatsvýmvilkeazbožnýmvevi3Kdy1.sijsimlupředpřednostbojov„Jikls:*3řejsemdalnochuvolez lihodu.po4kem, +jsemvyšilvýchmidinolostech.kychcipozpí5NaR.oHosvathosluda,svéžebka,jsem2.NalezlviDa7otýmsvalejem,zalmajsem8po*svýmhohopo*isiluje.drží9pev3.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí11NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr4.13akaláshojela.jménumém14ve*hutzmokunarumořežímlo15Po5.hojeprahovici.“a*naře16jekyvýchmidinolostech.kychcizpí17NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatsvýmvilkeazbožnýmvevi3Kdy1.sijsimlubonostpředjovkls:„Ji*no3ředalpředchujsemhovolez lidu.šilkem, +povyjsem4výchmidinolostech.kychcipozpí5NaR.oHosvathosluda,svéžebka,jsem2.NalezlviDa7otýmsvalejem,zalmajsem8po*svýmhohopo*isiluje.drží9pev3.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí11NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr4.13akaláshojela.jménumém14ve*hutzmokyřejea*naprahoci.“vijehoPo15žímlo5.nakumoře