OL586

Pondělí 3. týdne 2

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL586 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls: * „Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem, + povýšil jsem vyvoleného z lidu.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

2. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,

3. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

4. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla.

5. Položím jeho ruku na moře * a na řeky jeho pravici.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu