OL588

Středa 3. týdne 2

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL588 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.

4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.

6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu