OL588

Středa 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy. / 4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy. / 4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy. / 4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy. / 4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy. / 4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy. / 4. Já ho pak ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 6. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.