OL588

Středa 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losminalsjed1.„Smlou3jsemvulevoným,se3vysvýmvidosa*pří4Dajsemhalžebku:svévi,4slumunatímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6navatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmivat:vzýTybu93.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi9ospásy.laská10stanoho4.11upakzeronýmprvím11vovyš*nejším11synem,zelimě.zime12krávatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmizamu5.Na15kymilost,cho15svouvámplatit*16s nímvasmloune.tane16přesvěč6.Dám17tr*jedu,trůnhohoje17ronevěkbes.“bude18kojavatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.„Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,natímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6naHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvat:vzýTybu93.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi9ospásy.laská10nostavímpak11ho4.usynýmnem,prvo11zerozekrálimě.*vyšnejším12meziHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchzacho5.Na15muky*lost,vasmlousvouvám15mitapřesne.plas ním16netitjehoDám6.věč17trtrůnbuhoro17je*du,nevěkbes.“jade18koHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.„Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,natímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6naHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchTyvat:jsimůj3.bu9„Onvzýdespálasy.tec,můj*9oBůhaskáprnovímvohopak114.staunej*nem,vyššímroze11synýmzelimě.zime12kráHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchzacho5.Na15muky*lost,vasmlousvouvám15mitapřesne.plas ním16netithorojedu,věč17Dám6.trnevěkkobes.“trůnhobu18je*jadeHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.„Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,kyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinaHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchTyvat:jsimůj3.bu9„Onvzýdespálasy.tec,můj*9oBůhaskávoroprnýmzepaku114.honovímstalizekrázimě.nem,nej*11syšímmevyšHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchsvoumivámlost,kycho15Na5.zamupřestitnene.ta*smlou16vaplas nímhorojedu,věč17Dám6.trnevěkkobes.“trůnhobu18je*jadeHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvysesvýmvoleným,vu1.jsem3„Smlounalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa4pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinaHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchTyvat:jsimůj3.bu9„Onvzýdespálasy.tec,můj*9oBůhaskávoroprnýmzepaku114.honovímstalizekrázimě.nem,nej*11syšímmevyšHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchsvoumivámlost,kycho15Na5.zamupřestitnene.ta*smlou16vaplas nímhorojedu,věč17Dám6.trnevěkkobes.“trůnhobu18je*jadeHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatvoleným,svýmvypří*sahalvujsemsjed3„Smlou1.senalslusvémužebku:Davi4jsemvi,dokyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinavýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatmůjoTyjsitec,bude9„On3.vat:vzýspásy.můj*Bůha10laskávoroprnýmzepaku114.honovímstalizekrázimě.nem,nej*11syšímmevyšvýchmidinolostech.kychcipozpí13NaR.oHosvatsvoumivámlost,kycho15Na5.zamupřestitnene.ta*smlou16vaplas nímhorojedu,věč17Dám6.trnevěkkobes.“trůnhobu18je*jadevýchmidinolostech.kychcizpí19NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatvoleným,svýmvypří*sahalvujsemsjed3„Smlou1.senalslusvémužebku:Davi4jsemvi,dokyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinavýchmidinolostech.kychcipozpí7