OL589

Čtvrtek 3. týdne 2

Žalm 132

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL589 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. – Žalm 132

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

1. Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost,

2. jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu:

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

3. „Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko,

4. nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku,

5. dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

6. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší:

7. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

8. Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím,

9. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

10. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo:

11. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, (+) ten jsem si zvolil.“

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Odpověď: Lk 1,32b

Verše: Ž 132 (131)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu