OL589

Čtvrtek 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othodipone,ma1.Pa4Hostuj,veške*naDana4da,vistlirovost,jerou5stahopodiHosnu,pří2.jak6halsamuMocbo*sli7valvu:boJa7kumutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othosvéhovkro3.„Ne11dočímdohomu,byto11svépřivstou*ne12napímlůžko,vepra12kuspánsvýmpo4.ne13jipřekůmvíč*svýmo13čím,ku,činod14polezna5.do15kudneproHosmísnu15tobytekpodi15*přína,bokuvu.“Moc16JamumutrůnPán17BůhR.viDada.ceje19othopodinHossa6.Pří20hal*noss věrDa20doviviporuneší:ktetí,21rourohodutom7.„Po22z tvékatvůjnatrůn.*do23dímsamutrůnPán24BůhR.viDada.ceje26othojitvo8.Bu27doulinadbátmounosy27přísmlou27*navu,najeučím,kazy,28rýmkteno9.též29syjichjedousena29*bukytrůně!“nadět30tvémmutrůnPán31BůhR.viDada.ceje33othodinsiboť10.Ne34poHospřál*ón,sivovy34Sililsídsvélo:mítho35zabytekpříje11.„To36můjdubusíd*zdena36ky,zvosilil.“tenlit,37jsemmutrůnPán38BůhR.viDada.ceje40otho
mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othodipone,ma1.Pa4Hostuj,veške*naDana4da,vistlirovost,jerou5stahopodiHosnu,pří2.jak6halsakumuJabovu:*boslival7MocmutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othohosvéočím11vkro3.„Nedo*vstoumu,nepím11bythodolůžveko,své12naprapřisvýmokučím,po4.pře13nespánjičinpoku,*svým14odkůmvíčmísnuto5.kuddone15lezna*přína,byHospro15dipokuboJavu.“tekMoc16mumutrůnPán17BůhR.viDada.ceje19othopodinHossa6.Pří20hal*noss věrDa20doviviporuneší:ktetí,21rourohodutom7.„Po22z tvékatvůjnatrůn.*do23dímsamutrůnPán24BůhR.viDada.ceje26othonosy8.douBuli27jitvona*vu,dbátna27smloumoujenarýmučím,ka28příktezy,nakytéž9.je29nojichsytrůtvémně!“bu*dou30sedětnamutrůnPán31BůhR.viDada.ceje33othosidinvyHos34boť10.Nepo*přálón,sililvo34Sisídsvélo:mítho35zanatekbyky,„To11.jemůj36přítenlit,*zde37dusídbulil.“jsem37zvosimutrůnPán38BůhR.viDada.ceje40otho
mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othonadine,Davida,tuj,ma4Pa1.poHosrohostastlivost,*vešnake5jerounu,sli*podibo2.příjaksa6halHoskuboJavu:valMoc7mumutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othohosvéočím11vkro3.„Nedo*vstoumu,nepím11bythodolůžveko,své12naprapřisvýmokučím,po4.pře13nespánjičinpoku,*svým14odkůmvíčmísnuto5.kuddone15lezna*přína,byHospro15dipokuboJavu.“tekMoc16mumutrůnPán17BůhR.viDada.ceje19othovidinDadovi6.saPříhal20poHosporouneruší:s věr*ností,21kterohodutom7.„Po22z tvékatvůjnatrůn.*do23dímsamutrůnPán24BůhR.viDada.ceje26othonosy8.douBuli27jitvona*vu,dbátna27smloumoujenarýmučím,ka28příktezy,nakytéž9.je29nojichsytrůtvémně!“bu*dou30sedětnamutrůnPán31BůhR.viDada.ceje33othosidinvyHos34boť10.Nepo*přálón,sililvo34Sisídsvélo:mítho35zanatekbyky,„To11.jemůj36přítenlit,*zde37dusídbulil.“jsem37zvosimutrůnPán38BůhR.viDada.ceje40otho
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemunadine,Davida,tuj,ma4Pa1.poHosrohostastlivost,*vešnake5jerounu,sli*podibo2.příjaksa6halHoskuboJavu:valMoc7muceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemuhobytdomu,čímdo11„Ne3.vkrohoosvélůžpraveko,vstoupímna12ne*přisvésvýmokučím,po4.pře13nespánjičinpoku,*svým14odkůmvíčmísnuto5.kuddone15lezna*přína,byHospro15dipokuboJavu.“tekMoc16muceDaothovida.PánR.Bůh17trůnjemuvidinDadovi6.saPříhal20poHosporouneruší:s věr*ností,21kterohodutom7.„Po22z tvékatvůjnatrůn.*do23dímsaceDaothovida.PánR.Bůh24trůnjemusynodbátdouli27Bu8.jitvopří*namounasmlou27vu,najeučím,kazy,28rýmktenakytéž9.je29nojichsytrůtvémně!“