OL589

Čtvrtek 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost, / 2. jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu: / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. „Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko, / 4. nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku, / 5. dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 6. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 7. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 8. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím, / 9. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 10. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 11. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost, / 2. jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu: / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. „Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko, / 4. nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku, / 5. dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 6. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 7. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 8. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím, / 9. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 10. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 11. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost, / 2. jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu: / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. „Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko, / 4. nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku, / 5. dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 6. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 7. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 8. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím, / 9. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 10. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 11. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost, / 2. jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu: / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. „Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko, / 4. nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku, / 5. dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 6. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 7. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 8. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím, / 9. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 10. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 11. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.