OL59

Zjevení Páně (6. ledna)

Žalm 72

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL59 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. – Žalm 72

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.

4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

5. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně.

6. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

7. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

8. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

Odpověď: Srov. Ž 72 (71),11

Verše: Ž 72 (71)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu