OL59

Zjevení Páně (6. ledna)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / 6. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 7. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 8. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / 6. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 7. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 8. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / 6. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 7. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 8. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / 6. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 7. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 8. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / 6. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 7. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 8. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.