OL59

Zjevení Páně (6. ledna)

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěř*sprasvouvepra2moc,voskélovmunostdl3krátvénevlád2.sy3nu.livedvě,limu3spradubouhým.*ne4tvýmstranpodine,R.Bu5Hosti,douserody.kla5nyvšechnětkveteho3.V je6rozdnechhojanostsprave6nostdlkudne*dopo6je,koluna.nikza7nemoodřede4.Bu8noutvládkyŘek mo8od*ři,země.kondo9činpodine,R.Bu10Hosti,douserody.kla10nyvšechnětašeos5.loKrá11šíTardasoury,tro11nepřiebiakrá*lo12Adaně.by12plazasemukrá13ni6.Všichlo*všechnět,nydoubu13klasloudoužit.rody14bumupodine,R.Bu15Hosti,douserody.kla15nyvšechnětchuOnvy167.bosvodovokte16ka,seka,žábojeci,mopo*u16unekdomá.sehož17ninadnuzlu8.Smi18seje*zadým,chráaným18chužikůmvot.bou19žápodine,R.Bu20Hosti,douserody.nětkla20nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokrákrálovnostsvouspra3*dlve2.nu.nevládmuské3syvedlispravě,tvému3dulibouhým.*ne4tvýmstranpodine,R.Bu5Hosti,douserody.kla5nyvšechnětsprateve3.hoV jednech6kverozponostje,kodlnost6hojalunena.do*kudne7nikzamoodřede4.Bu8noutvládkyŘek mo8od*ři,země.kondo9činpodine,R.Bu10Hosti,douserody.kla10nyvšechnětašeos5.loKrá11šíTardasoury,tro11nepřiebiakrá*lo12Adaně.by12plazasemukrá13ni6.Všichlo*všechnět,nydoubu13klasloudoužit.rody14bumupodine,R.Bu15Hosti,douserody.kla15nyvšechnětchuOnvy167.bosvodovokte16ka,seka,žábojeci,mopo*u16unekdomá.sehož17ninuznýmaSmi8.luje18senaduchráchu18*zadým,život.žábo19kůmpodine,R.Bu20Hosti,douserody.nětkla20nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokrákrálovnostsvouspra3*dlve2.nu.nevládmuské3syvedlispravě,tvému3dulibouhým.*ne4tvýmstranpodine,R.Bu5Hosti,douserody.kla5nyvšechnětsprateve3.hoV jednech6kverozponostje,kodlnost6hojalunena.do*kudne7nikzak momořeři,vládde8Bu4.odnoutzekončinmě.*Řeodky9dopodine,R.Bu10Hosti,douserody.kla10nyvšechnětosšeatrolo11Krá5.šíTarlory,krá*Anepřida11soudazaplaně.e12bibyamusebudouni6.krá13Všichloronykla13všech*nět,sloudoužit.mudy14bupodine,R.Bu15Hosti,douserody.kla15nyvšechnětchuka,On7.vy16svobopomoci,se16ktevodokdoneniumá.božáka,17u*hožsejeachunýmdým,lujenuz18Smi8.nadsežižákůmvot.*chráza19ubopodine,R.Bu20Hosti,douserody.nětkla20nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokrálovkráskémusvou*sprave3nostdllitvémudunu.3syvlád2.neutvýmstranbohým.vedli3spra*nevě,podine,R.Bu5Hosti,douserody.kla5nyvšechnětsprateve3.hoV jednech6kverozponostje,kodlnost6hojalunena.do*kudne7nikzak momořeři,vládde8Bu4.odnoutzekončinmě.*Řeodky9dopodine,R.Bu10Hosti,douserody.kla10nyvšechnětosšeatrolo11Krá5.šíTarlory,krá*Anepřida11soudazaplaně.e12bibyadouklamubunět,nikrálo13Všich6.sesloudoubužit.nyro14všech*mudypodine,R.Bu15Hosti,douserody.kla15nyvšechnětchuka,On7.vy16svobopomoci,se16ktevodokdoneniumá.božáka,17u*hožsejeachunýmdým,lujenuz18Smi8.nadsežižákůmvot.*chráza19ubopodine,R.Bu20Hosti,douserody.nětkla20nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokrálovkráskémusvou*sprave3nostdllitvémudunu.3syvlád2.neutvýmstranbohým.vedli3spra*nevě,podine,R.Bu5Hosti,douserody.kla5nyvšechnětsprateve3.hoV jednech6kverozponostje,kodlnost6hojalunena.do*kudne7nikzak momořeři,vládde8Bu4.odnoutzekončinmě.*Řeodky9dopodine,R.Bu10Hosti,douserody.kla10nyvšechnětosšeatrolo11Krá5.šíTar