OL590

Pátek 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / 2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou. / 4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 5. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu. / 6. Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 7. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi rozdrtil. / 8. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / 2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou. / 4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 5. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu. / 6. Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 7. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi rozdrtil. / 8. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / 2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou. / 4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 5. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu. / 6. Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 7. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi rozdrtil. / 8. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / 2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou. / 4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 5. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu. / 6. Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 7. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi rozdrtil. / 8. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / 2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou. / 4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 5. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu. / 6. Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 7. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi rozdrtil. / 8. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / 2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou. / 4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 5. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu. / 6. Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. / 7. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi rozdrtil. / 8. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny. / R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.