OL590

Pátek 3. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,PaR.Smise,lujli.šine2jsmeboťzhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvéto*svéprovel4slipranevost.hlaďza4mousmyjmou2.Úpl5zečisťo*avi5nuhříchu.od6hone,PaSmise,7lujR.li.šine8jsmeboťzhřepranevostboť3.Ne9svou*můjhříchuz9vám,depřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé.co12předjene,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřeže,že5.Tak15usesurozdekjejak15tvůjjsibezvedspra15*ževý,lisousvémdu.úho16venyjsemnouse17s vi6.Hle,chuv hří*arona17dilmatka.čapo18lane,PaSmise,19lujR.li.šine20jsmeboťzhřešethlaspřej7.Po21slymidosraati,seve21kos*22sazadrrozjsitil.kteti,22odmýchtvářvrať8.Od23svouza*ahlaďhří23chůviny.nyvšech24ne,PaSmise,25lujR.li.šine26zhřejsmeboť
boťnejsmelujR.SmiPane,se,li.2šizhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvétoslivel4své*propranemouvost.za4hlaďvimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odboťnejsmeR.Smiluj7Pase,ne,li.8šizhřenesvou3.Ne9boťmůj*vám,hříchvostpra9uzdepřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé.co12předjene,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřeježe,jaktvůjžese15Tak5.uževý,*vedlijsirozsu15spradeksvémsouvedu.ú16beznyhonasedilro6.Hle,17jsemnous vičapo*a18chuv hříka.la18matne,PaSmise,19lujR.li.šine20jsmeboťzhřevehlasse7.přejPomi21šetslyza*saara21dosti,rozjsidrtil.kos22kteti,odmýchtvářvrať8.Od23svouza*ahlaďhří23chůviny.nyvšech24boťnejsmeR.Smiluj25Pase,ne,li.26zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pajetvůjjakrozžese15Tak5.že,ujsiževý,*bezspra15deksulivedsousvémdu.úho16venynasedilro6.Hle,17jsemnous vimatlaka.a*v hříchu18počazhřeboťjsmešili.R.lujSmise,19nene,Paseveapřejmi21Po7.hlasšetslysazati,dosra*21rozjsitil.drkosti,22ktehřímýchodchůOd8.vraťsvou23tvářviny.a*za24nyhlaďvšechboťnejsmeR.Smiluj25Pase,ne,li.26zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Paježe,jaktvůjžese15Tak5.uževý,*vedlijsirozsu15spradeksvémsouvedu.ú16beznyhorodilv hřía*chuHle,6.s vinou17senajsemmatka.po18lačazhřeboťjsmešili.R.lujSmise,19nene,Paaseti,radosmi21slyPo7.přejhlasvešetjsikterozdrtil.zasa22*kosti,hřímýchodchůOd8.vraťsvou23tvářviny.a*za24nyhlaďvšechzhřeboťjsmešili.lujR.se,25Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Patvůjrozjedeksuseu15Tak5.žeže,jakvesvémnyhosoudu.livý,že*15spravedújsibezrodilv hřía*chuHle,6.s vinou17senajsemmatka.po18lačazhřeboťjsmešili.R.lujSmise,19nene,Paaseti,radosmi21slyPo7.přejhlasvešetjsikterozdrtil.zasa22*kosti,hřímýchodchůOd8.vraťsvou23tvářviny.a*za24nyhlaďvšechzhřeboťjsmešili.lujR.se,25Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pa