OL593

Středa 4. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

cojsemR.Odpusť,ne,Pachem.hřínil2vizamukobyŠťast1.je3ten,nenavost,pralaod3pušpřikryt.hož*jeje4hříchktevěk,je52.ŠťastčlonepřiHosmudin5pov je*nu,hožčí5viklamu.šidu6necojsemR.Od7Pane,pusť,chem.hřínil8zavitizeznal3.Vy9sejsemsvou*chu,pranehosvé9hříjil.tazavost10nejsem„Vyznákl4.Ře11(+)jsem:dinusevámpo11Hosti.“nosčemze11nisvécotil,jsemod12tys*Apushříchem.viza12nilcojsemR.Od13Pane,pusť,chem.hřínil14zavidek toto5.Pro15busezbožmodkaž15lit*ně.doubuv čas15tíslyvavod,+do16přížetsáhdonou.k ně16nemucojsemR.Od17Pane,pusť,chem.hřínil18zaviutě,še6.Tysú19čištohrneš*zatříš19tí,kosúzchrazeny.ra20doscojsemR.Od21Pane,pusť,chem.hřínil22viza
cojsemR.Odpusť,ne,Pachem.hřínil2vizamukobyŠťast1.je3ten,nenavost,pralaod3pušpřikryt.hož*jeje4hříchktemu2.Šťastje5věk,človičínu,podin5Hospřineklamu.v je*hož6dušinecojsemR.Od7Pane,pusť,chem.hřínil8zavitizeznal3.Vy9sejsemsvou*chu,pranehosvé9hříjil.tazavost10nejsemzná„Vyvámjsem:11kl4.Ře(+)zenusvéseHos11dipoodtyspusčemninos11*Ati.“hřívinilchem.co12til,zajsemcojsemR.Od13Pane,pusť,chem.hřínil14zavik tomod5.toProse15debuv častísně.kaž15litzbožpřížetva*bu16doudodonemunou.sáhvod,+ly16k něcojsemR.Od17Pane,pusť,chem.hřínil18zavitě,čišuú196.Tystohrkostí,za*neštříšše19úzchrazeny.ra20doscojsemR.Od21Pane,pusť,chem.hřínil22viza
cojsemR.Odpusť,ne,Pachem.hřínil2vizamukobyŠťast1.je3ten,nenavost,pralaod3pušpřikryt.hož*jeje4hříchmukteHosje5Šťast2.věk,človičínu,din5popřineklamu.v je*hož6dušinecojsemR.Od7Pane,pusť,chem.hřínil8zavihohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)*ti.“Ačemnostysnu11disvénizenilhřízavichem.pustil,12odjsemcocojsemR.Od13Pane,pusť,chem.hřínil14zavik todese15to5.Probuv častísně.litkaž15modzbožpřížetva*bu16doudodonemunou.sáhvod,+ly16k něcojsemR.Od17Pane,pusť,chem.hřínil18zavitě,čišuú196.Tystohrkostí,za*neštříšše19úzchrazeny.ra20doscojsemR.Od21Pane,pusť,chem.hřínil22viza
vinilzajsemhříchem.pusť,PaOdR.cone,odpušlanaje3ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pravost,3nehožhříchje*mukteHosje5Šťast2.věk,človičínu,din5popřineklamu.v je*hož6dušineviniljsemzahříchem.OdR.pusť,7Pacone,hohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)*ti.“Ačemnostysnu11disvénizenilhřízavichem.pustil,12odjsemcoviniljsemzahříchem.OdR.pusť,13Pacone,litmodkažbuPro5.tosek tode15dodou*bu15v časzbožně.tísmunek nědosáhnou.pří16važetvod,+lyviniljsemzahříchem.OdR.pusť,17Pacone,tříššetí,úzkosú19toTys6.tě,učišzedoschrany.nešhr20za*raviniljsemzahříchem.R.pusť,OdPa21cone,
vinilzajsemhříchem.pusť,PaOdR.cone,odpušlanaje3ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pravost,3nehožhříchje*pomuHosdinneječlo5Šťast2.ktevěk,nedušiklamu.vi5přičív je*nu,hožviniljsemzahříchem.OdR.pusť,7Pacone,hohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)A*čemnosti.“tysodnuze11dinisvéhřínilvichem.til,co12puszajsemviniljsemzahříchem.OdR.pusť,13Pacone,litmodkažbuPro5.tosek tode15dodou*bu15v časzbožně.tísmunek nědosáhnou.pří16važetvod,+lyviniljsemzahříchem.OdR.pusť,17Pacone,tříššetí,úzkosú19toTys6.tě,učišzedoschrany.nešhr20za*raviniljsemzahříchem.R.pusť,OdPa21cone,
vinilzajsemhříchem.pusť,PaOdR.cone,odpušlanaje3ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pravost,3nehožhříchje*podinmuHosnepřiječlo5Šťast2.ktevěk,klašinemu.vi5číduhožv jenu,*viniljsemzahříchem.OdR.pusť,7Pacone,hohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)