OL596

Pondělí 5. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoVstaň,R.Hossvétohovej3mísnadiitytvápood3ku,čincha!ar4ševzneojsme1.Hle,5lislyšejsmelilezfrav E5*natě,Jaalíchru.naji6podiponova2.me7VejHosdousemebytpří7*klaňku,nohohou.podno8ježene,dipoVstaň,R.9Hossvétohovej11mísnadiitytvápood11ku,čincha!ar12vznešene,(+)diVstaň,13poHos3.svétohovejdi13mísnaitvá*typood13ku,činarcha!ševzne14obléknouTvo4.jikně15žízbožtvojivespradl15*anosttemrozsají!se16sosvéhoda,Da5.Pro17viodtejžebslu17*neka,zamaho!tvářsvé18pohone,dipoVstaň,R.19Hossvétohovej21mísnadiitytvápood21ku,čincha!arvzne22še
dinavejtomísHosVstaň,R.dine,poku,činposvé3odhošearcha!ty4vzneitváojsme1.Hle,5lislyšejsmelilezfrav E5*natě,Jaalíchru.naji6podiponova2.me7VejHosdousemebytpří7*klaňku,nohohou.podno8ježene,dipoVstaň,R.9Hospočinhoodku,divejna11svétomísaršecha!ity12vznetvávejdine,(+)Vstaň,Hos133.dipopočinhoodku,mísna13svétoarcha!ty*i14tvávznešeobléknouTvo4.jikně15žízbožtvojivespradl15*anosttemrozsají!se16sosvéhoda,Da5.Pro17viodtejžebslu17*neka,zamaho!tvářsvé18pohodinavejmístoHosVstaň,R.19dine,poku,itytváhosvéod21činpocha!arvzne22še
dinavejtomísHosVstaň,R.dine,poku,činposvé3odhošearcha!ty4vzneitváv Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenavapřídinobytku,medo7Vej2.poHoshožejenohou.meseu8klaň*nopoddinavejmístoHosVstaň,R.9dine,poku,činposvé11odhoaršecha!ity12vznetvávejdine,(+)Vstaň,Hos133.dipopočinhoodku,mísna13svétoarcha!ty*i14tvávznešeobléknouTvo4.jikně15žízbožtvojivespradl15*anosttemrozsají!se16sožebhosluka,5.DaProvi17svéda,mazahopoho!odtej18ne*svétvářdinavejmístoHosVstaň,R.19dine,poku,itytváhosvéod21činpocha!arvzne22še
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenavapřídinobytku,medo7Vej2.poHoshožejenohou.meseu8klaň*nopodtomíssvédinahoHos9Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počin11odtyku,imístonahosvéHospodi13Vstaň,3.vejdine,(+)arvznešecha!počinku,13odtyitvá*nouspralékvedlnostjikně15Tvo4.žíobtemrozsojí!satvojizbož16a*seka,slu*žebneodDavi17Pro5.svéhoda,zamapoho!tejtvář18hosvétomíssvédinahoHos19Vstaň,R.ne,vejdipoševznetváarcha!počinku,21odity
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenavapřídinobytku,medo7Vej2.poHoshožejenohou.meseu8klaň*nopodtomíssvédinahoHos9Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počin11odtyku,imístonahosvéHospodi13Vstaň,3.vejdine,(+)arvznešecha!počinku,13odtyitvá*nouspralékvedlnostjikně15Tvo4.žíobtemrozsojí!satvojizbož16a*seka,slu*žebneodDavi17Pro5.svéhoda,zamapoho!tejtvář18hosvétomíssvédinahoHos19Vstaň,R.ne,vejdipoševznetváarcha!počinku,21odity
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenavapřídinobytku,medo7Vej2.poHoshožejenohou.meseu8klaň*nopodtomíssvédinahoHos9Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počin11odtyku,imístonahosvéHospodi13Vstaň,3.vejdine,(+)arvznešecha!počinku,13odtyitvá*nouspralékvedlnostjikně15Tvo4.žíobtemrozsojí!satvojizbož16a*seka,slu*žebneodDavi17Pro5.svéhoda,zamapoho!tejtvář18hosvétomíssvédinahoHos19Vstaň,R.ne,vejdipoševznetváarcha!počinku,21odity
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenavapřídinobytku,medo7Vej2.poHoshožejenohou.meseu8klaň*nopodtomíssvédinahoHos9Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počin11odtyku,imístonahosvéHospodi13Vstaň,3.vejdine,(+)arvznešecha!počin