OL596

Pondělí 5. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru. / 2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou. / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! / 3. Vstaň, Hospodine,(+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa! / 4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! / 5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného! / R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!