OL596

Pondělí 5. týdne 2

Žalm 132

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL596 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! – Žalm 132

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru.

2. Vejděme do Hospodinova příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou.

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

3. Vstaň, Hospodine, (+) vejdi na místo svého odpočinku, * ty i tvá vznešená archa!

4. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

5. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného!

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

Odpověď: Ž 132 (131),8

Verše: Ž 132 (131)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu