OL597

Úterý 5. týdne 2

Žalm 84

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL597 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! – Žalm 84

R. Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.

R. Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata:

3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože!

R. Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit.

5. Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného!

R. Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

6. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce:

7. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka.

R. Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

Odpověď: Ž 84 (83),2

Verše: Ž 84 (83)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu