OL6

Pondělí po 1. neděli adventní

Žalm 122

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL6 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. – Žalm 122

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“

2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme!

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek.

4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy.

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

5. Jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno.

6. Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu.

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

7. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,

8. ať vládne mír ve tvých hradbách, * bezpečnost ve tvých palácích!

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

9. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě!

10. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí.

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Odpověď: Srov. Ž 122 (121),1

Verše: Ž 122 (121)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu