OL6

Pondělí po 1. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosjsemse,ra1.Za3valdodomu*„Domikdyžře3kli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoJenách,*ve6tvýchbrame!ru6zanodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvysjetaza9ru3.Jelémměsto,javěn9kocedenlek.je*spo10v jekmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjkazujeJak5.to15konpřichvábylilraIze15*ali,jmévono.Hospo16nodistolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20dospůjruJezašuj21pro7.Vyte*koj:jsoumu21pomilují,v bezpe22kdočí,vetvých8.23mírnevládnostpečhrad23*bezbách,cích!ve24patvýchnodivapoR.Do25Hosmudome.des ra26dospůjtřímabrali9.Kvů27svýmřídutepřá27*bulůmv tobě!Pokat:28kojpoHosdido29li10.KvůmuBohoha,nana,29šeštěspřáttí.budu30*tinodivapoR.Do31Hosmudome.des ra32půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalHosmudokli:ře3*„Dodepůjvame!“dipo4nohyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvysjetaza9ru3.Jelémměsto,javěn9kocedenlek.je*spo10v jekmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjkazujeJak5.to15konpřichvábylilraIze15*ali,jmévono.Hospo16nodistolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20dospůjruJezašuj21pro7.Vyte*koj:jsoumu21pomilují,v bezpe22kdočí,vetvých8.23mírnevlád*bezpečhrad23bách,pacích!nost24tvýchvenodivapoR.Do25Hosmudome.des ra26dospůjtřímabrali9.Kvů27svýmřídutepřá27*bulůmv tobě!Pokat:28kojpoHosdido29li10.KvůmuBohoha,nana,29šeštěspřáttí.budu30*tinodivapoR.Do31Hosmudome.des ra32půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalmudoře3*„Dokli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoruzame!bratvých6ve*Jenách,nodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjkazujeJak5.to15konpřichvábylilraIze15*ali,jmévono.Hospo16nodistolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20dospůjmupozakoj:prošujte21Vy7.ruJemikdolují,jsou*v bez22čí,pehradtvýchbách,8.23vládmírnevepatvýchcích!peč*bez24venostnodivapoR.Do25Hosmudome.des ra26dospůjpřáatřímtelůmKvů9.lisvým27brav tokojbě!bu*du28říkat:Ponadina,hošelidomu29Kvů10.poHosštěspřáttití.Boha,29dubu*nodivapoR.Do31Hosmudome.des ra32půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjjeIzzuraeli,to15Jak5.přikonkavodinojméno.bychválil16a*poHosstolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20dospůjmupozakoj:prošujte21Vy7.ruJemikdolují,jsou*v bez22čí,pehradtvýchbách,8.23vládmírnevepatvýchcích!peč*bez