OL60

Týden po Zjevení Páně (7. ledna)

Pondělí po Zjevení Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

rotekdy.R.Dámjev matiřekl:2Pán1.misyn,můj„Ty2jsizplodil.jsem*dnes3tidámv ma2.žáPodej4amě,vlast*donictekje4rody,zenymě.“kontví5čirody.tekR.Dám6jev matipové,pte!chože,3.Nu7králoci,vlate*Dej8řísimě!da8zeřidrobteponi4.V báz9ses chvě*nímhopoHos9nu,dite.chejpo10slourody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matimůjjsi„Tysyn,mi1.Pán2kl:řezplodil.jsem*dnes3tidámv ma2.žáPodej4amě,vlast*donictekje4rody,zenymě.“kontví5čirody.tekR.Dám6jev matipové,pte!chože,3.Nu7králořizedamě!tesi8Dej*ci,řívlaHostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matimůjjsi„Tysyn,mi1.Pán2kl:řezplodil.jsem*dnes3tidámv ma2.žáPodej4amě,vlast*donictekje4rody,zenymě.“kontví5čirody.tekR.Dám6jev matiDejpte!*chopoteže,3.krá7Nuvé,lozedařimě!ří8sivlaci,Hostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matimůjjsi„Tysyn,mi1.Pán2kl:řezplodil.jsem*dnes3v matijetekžádej4Po2.dámamě,nyčizekonmě.“dy,do*4rotvínicvlastrody.tekR.Dám6jev matiDejpte!*chopoteže,3.krá7Nuvé,lozedařimě!ří8sivlaci,Hostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matimůjjsi„Tysyn,mi1.Pán2kl:řezplodil.jsem*dnes3v matijetekžádej4Po2.dámamě,nyčizekonmě.“dy,do*4rotvínicvlastrody.tekR.Dám6jev matiDejpte!*chopoteže,3.krá7Nuvé,lozedařimě!ří8sivlaci,Hostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matimůjjsi„Tysyn,mi1.Pán2kl:řezplodil.jsem*dnes3v matijetekžádej4Po2.dámamě,nyčizekonmě.“dy,do*4rotvínicvlastrody.tekR.Dám6jev matiDejpte!*chopoteže,3.krá7Nuvé,lozedařimě!ří8sivlaci,Hostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matidneszplo*jsemdil.řemikl:2Pán1.jsisyn,můj„Tyjetekv marody,dejmě,4Po2.žádámtiazečinymě.“nicvlast5do*kontvírody.tekR.Dám6jev matiDejpte!*chopoteže,3.krá7Nuvé,lozedařimě!ří8sivlaci,Hostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matidneszplo*jsemdil.řemikl:2Pán1.jsisyn,můj„Tyjetekv marody,dejmě,4Po2.žádámtiazečinymě.“nicvlast5do*kontvírody.tekR.Dám6jev matiDejpte!*chopoteže,3.krá7Nuvé,lozedařimě!ří8sivlaci,Hostepodinu,4.niV bázse9drobpochejsloute.*s chvě10pohonímrody.tekR.Dám11jev mati
rotekdy.R.Dámjev matidneszplo*jsemdil.řemikl:2Pán1.jsisyn,můj„Tyjetekv marody,dejmě,4Po2.žádámtiazečinymě.“nicvlast5do*kontvírody.tekR.Dám6jev mativladaříci,zeřimě!lopové,Nu7kráže,3.Dej*sitechopte!nímho*podinu,s chvěslouchejte.sepo9V báz4.niteHosdrobporody.tekR.Dám11jev mati

Odpověď: Ž 2,8a

Verše: Ž 2

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu