OL600

Pátek 5. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námbohaNes3mít1.míšmíšse*nesji3ho,cihumu!nětkla4bopodin,2.5Hosjsemvyjsemtvůj5*Bůh,zeskémě!vedl6gyptz ehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námrod3.A9můjlehlas,můjned9nabalsloupochal.ra*Iz10neeldyv zachal4.Ne11tejejsemjetijichzetvr11losžisisrd11*ce,padů!pod12svýchlehu,BoPlete13sejR.há.pokte14námrod5.Kéž15můjbyraelIzbyslyšel,15*kéžcesmýchtách!čelkrá16pojeřiljichbych6.Hned17kopoje*najichpřáne17le,tebychobtivproky18ruku.til18svouhu,BoPlete19sejR.há.kte20ponám
hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námjihaho,míš1.Nes3bomítcibohumu!*míšnesse4klaněttvůjdin,Bůh,jsem2.5poHosdlz ejsem*6vevymě!gypt6zeskéhu,BoPlete7sejR.há.pokte8námnedrodballe3.A9můjraelmůjna9*Izhlas,chal.sloune10podytechal4.Ne11jejsemjetijichv zatvr11loszesi*ži11srdce,pasvýchdů!pod12lehu,BoPlete13sejR.há.pokte14námrod5.Kéž15můjbyIzrabysly15kéž*šel,cesmýchtách!elkrá16počeljeřiljichbych6.Hned17kopoje*najichpřáne17le,tebychobtivproky18ruku.til18svouhu,BoPlete19sejR.há.kte20ponám
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,jihaho,míš1.Nes3bomítcibohumu!*míšnesse4klaněttvůjdin,Bůh,jsem2.5poHosdlz ejsem*6vevymě!gypt6zesképonámhá.R.sejPle7tekteBohu,nanedbalmůjhlas,3.leAmůj9rodsloupochal.ra*Iz10neelv zadytvrNe4.chal11jsemtejesrdjichce,zelos11jetisvýchlepadů!*siži12podponámhá.R.sejPle13tekteBohu,slyrodšel,Kéž5.by15můjkráelby*kéž16raIzcestách!čel16mýchpojeřiljichbych6.Hned17kopoprojejichtivpřánete17*nale,rusvoutilku.kybych18obponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,jihaho,míš1.Nes3bomítcibohumu!*míšnesse4klanět*Bůh,jsem2.jsemHos5din,tvůjpozegyptskémě!ve6vyz edlponámhá.R.sejPle7tekteBohu,nanedbalmůjhlas,3.leAmůj9rodsloupochal.ra*Iz10neelv zadytvrNe4.chal11jsemtejesrdjichce,zelos11jetisvýchlepadů!*siži12podponámhá.R.sejPle13tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby15můjKéž5.rodmýchcespotách!el16račelkránepřájichtele,bych6.poko17Hnedřiljekybychna*je18jichtivprorusvouku.ob18tilponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,jihaho,míš1.Nes3bomítcibohumu!*míšnesse4klanět*Bůh,jsem2.jsemHos5din,tvůjpozegyptskémě!ve6vyz edlponámhá.R.sejPle7tekteBohu,nanedbalmůjhlas,3.leAmůj9rodsloupochal.ra*Iz10neellostitvrzejichjejsemjete11Ne4.chalv zadysvýchpodlepadů!ce,*11srdžisiponámhá.R.sejPle13tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby15můjKéž5.rodmýchcespotách!el16račelkrále,tepřána*nejejichbychpoko17Hned6.jejichřilsvourutilku.18protivobbychkyponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,jihaho,míš1.Nes3bomítcibohumu!*míšnesse4klanět*Bůh,jsem2.jsemHos5din,tvůjpozegyptskémě!ve6vyz edlponámhá.R.sejPle7tekteBohu,nanedbalmůjhlas,3.leAmůj9rodsloupochal.ra*Iz10neelzetvrlostichaljsemje11Ne4.dyv zatelesvýchpodpadů!srdce,11jejichsiži*ponámhá.R.sejPle13tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby15můjKéž5.rodmýchcespotách!el16račelkrále,tepřána*nejejichbychpoko17Hned6.jejichřilsvourutilku.18protivobbychkyponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,jihaho,míš1.Nes3bomítcibohumu!*míšnesse4klanět*Bůh,jsem2.jsemHos5din,tvůjpozegyptskémě!ve6vyz edlponámhá.R.sejPle7tekteBohu,nanedbal