OL600

Pátek 5. týdne 2

Žalm 81

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL600 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. – Žalm 81

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu!

2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země!

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal.

4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů!

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách!

6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Odpověď: Ž 81 (80),2a

Verše: Ž 81 (80)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu