OL600

Pátek 5. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 2. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Ale můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 4. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 6. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.