OL602

Pondělí 6. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

tvénehoseR.tadosmidiHospone,tosliní,živ.byl2bychapředsvým1.Blou3jsemdilvšakkopo3*nyním,řerok.nadbám4tvůjtvénehoseR.5tadosmidipoHosne,tosli5ní,živ.byl6bychaa2.Jsi7rotidobrodobješní,dikapro7zukapřísvýmzům.na8*tvénehoseR.9tadosmidipoHosne,tosli9ní,živ.byl10bychajsembylžeře3.Dob11mi,nasebychkopo11*ařen,kapřízům.u12tvýmčiltvénehoseR.13tadosmidipoHosne,tosli13ní,živ.byl14bychakonší4.Lep15projeceti*nežtvých15úststříbaře.zlave16tvénehoseR.17tadosmidipoHosne,tosli17ní,živ.byl18bychažene,5.Vím,19podiHosjsoutvávedspra19lijsihodroz19*žetí,nupráleva.poko20podřiltvénehoseR.21tadosmidipoHosne,tosli21ní,živ.byl22bychachoutvémi23je6.újsislí*jaklomi23ství,densržebku.svébil24slumutvénehoseR.25tadosmidipoHosne,tosli25ní,živ.byl26bycha
hoslitosetvémiR.netadosne,dipoHosní,živ.byl2bychapředsvým1.Blou3jsemdilvšakkopo3*nyním,řerok.nadbám4tvůjtvénehoseR.5tadosmidipoHosne,tosli5ní,živ.byl6bychaa2.Jsi7rotidobrodobješní,dikapro7zukapřísvýmzům.na8*tvénehoseR.9tadosmidipoHosne,tosli9ní,živ.byl10bychajsembylžeře3.Dob11mi,bychsepoko11*ařen,kapřítvýmzům.una12čiltvénehoseR.13tadosmidipoHosne,tosli13ní,živ.byl14bychakonší4.Lep15projeceti*nežtvých15úststříbaře.zlave16slihotoR.semi17tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos17podivedžespraliHosVím,5.19pone,dižetí,*hodnujsijsou19roztváprápodleva.po20řilkoslihotoR.semi21tanetvédosne,dipo21Hosní,živ.byl22bychachoutvémi23je6.újsislí*jaklomi23ství,densržebku.svébil24slumutvénehoseR.25tadosmidipoHosne,tosli25ní,živ.byl26bycha
tohosliní,semidosR.netvétabylbychaživ.Hospone,dikosvýmpořením,Blou1.dil3předjsemtvůjrok.ny*4všakdbámnatohosliní,seR.mi5nedostvétabychbylaživ.Hospo5ne,diaproJsidob72.tirorodidobní,zuka7ješkapřísvýmzům.na8*slihotoR.semi9tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos9podipobylkořen,Dob3.ře11mi,žejsemtvýmpříčilkazům.bych*se12aunatohosliní,seR.mi13nedostvétabychbylaživ.Hospo13ne,dikontvýchústší4.je15Lepproastříbře.než*tice16vezlatohosliní,seR.mi17nedostvétabychbylaživ.Hospo17ne,dispraževedVím,5.Hos19pone,dinutí,že*hodjsi19litvározjsouprápodleva.po20řilkotohosliní,seR.mi21nedostvétabychbylaživ.Hospo21ne,dichoutvémi23je6.újsislí*jaklomi23ství,densržebku.svébil24slumuslihotoR.semi25tanetvédosbychaživ.bylne,ní,Hos25podi
tohosliní,semidosR.netvétabylbychaživ.Hospone,dikosvýmpořením,Blou1.dil3předjsemtvůjrok.ny*4všakdbámnatohosliní,seR.mi5nedostvétabychbylaživ.Hospo5ne,dikaprozuješJsi2.dobro7tiasvýmpříkazům.rodobdi7*ní,natohosliní,seR.mi9nedostvétabychbylaživ.Hospo9ne,dipobylkořen,Dob3.ře11mi,žejsemtvýmpříčilkazům.bych*se12aunatohosliní,seR.mi13nedostvétabychbylaživ.Hospo13ne,dikontvýchústší4.je15Lepproastříbře.než*tice16vezlatohosliní,seR.mi17nedostvétabychbylaživ.Hospo17ne,dispraževedVím,5.Hos19pone,dinutí,že*hodjsi19litvározjsouprápodleva.po20řilkotohosliní,seR.mi21nedostvétabychbylaživ.Hospo21ne,dilotvémiství,srdenjemiú236.choužebmusluku.*jsijakslí24svébiltohosliní,seR.mi25nedostvétabychbylaživ.poHos25ne,di
tohosliní,semidosR.netvétabylbychaživ.Hospone,dikosvýmpořením,Blou1.dil3předjsemtvůjrok.ny*4však