OL602

Pondělí 6. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na tvůj výrok. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na tvůj výrok. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na tvůj výrok. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na tvůj výrok. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na tvůj výrok. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, * nauč mě svým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ.