OL603

Úterý 6. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vyhožchoR.Šťastjevěk,člodipone.2Hosváš,jehož1.Šťast3věk,člopoHosváš,ne,dichovy3vykoave4*svémmubyspočuu4aješ, +čazlýchsů.přálkli4odduvyhožchoR.Šťast5věk,ječlopodine.6Hosváš,nevrhHosne7boť2.Nezaroddinpo7svůjotvínepustí.a*své8dicnosdlti3.leAke9vespra*vo,slesevrá9právšichdounivatdo10bujisrdhoce.přímu10hožjevěk,R.Šťast11člopoHosdine.chovy12váš,„Málím:nopo13si4.Jenmyspodjehavrat13ká“,*mine,tválost.Hos14rá,diporozmnožíKdyž5.semi15v nitruúcha*tvárossta15ti,duši.žívzpru16mouhožjevěk,R.Šťast17člopodiHosne.chovy18váš,
vyhožchoR.Šťastjevěk,člodipone.2Hosváš,vyhožchočlo3Šťast1.jevěk,a*vene,svémváš,3Hospodiačuješ, +bysko4uvyzlýchčaodsů.popřál4muduklivyhožchoR.Šťast5věk,ječlopodine.6Hosváš,poHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*senostivrálekespra9A3.dlvejibuvatdou*právo,do9slesrdhoce.ni10všichpřímuvyhožchoR.Šťast11věk,ječlopodine.12Hosváš,„Málím:nopo13si4.Jenmyspodjehavrat13ká“,*mine,tválost.Hos14rá,diporozmnožíKdyž5.semi15v nitruúcha*tvárossta15ti,duši.žívzpru16mouhožjevěk,R.Šťast17člopodiHosne.chovy18váš,
vyhožchoR.Šťastjevěk,člodipone.2Hosváš,vyhožchočlo3Šťast1.jevěk,*vesvémaváš,Hos3dipone,bysješ, +amuvy4kočuuzlýchčaodsů.přál4poduklivyhožchoR.Šťast5věk,ječlopodine.6Hosváš,poHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*senostivrálekespra9A3.dlvejibuvatdou*právo,do9slesrdhoce.ni10všichpřímuvyhožchoR.Šťast11věk,ječlopodine.12Hosváš,no„Máhajesi4.po13Jenlím:myspodrá,vratká“,13*mitválost.Hospo14ne,dižístamnorosti,semiroz15Když5.truv nidužímouši.tvá*ú16vzpruchavyhožchoR.Šťast17věk,ječlodipone.18Hosváš,
vyhožchoR.Šťastjevěk,člodipone.2Hosváš,vyhožchočlo3Šťast1.jevěk,*vesvémaváš,Hos3dipone,bysješ, +amuvy4kočuuzlýchčaodsů.přál4poduklivyhožchoR.Šťast5věk,ječlopodine.6Hosváš,poHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*senostivrálekespra9A3.dlvejivatbuvo,9prásledo*srdhoce.všichni10doupřímuvyhožchoR.Šťast11věk,ječlopodine.12Hosváš,jenohavratká“,sipomys13Jen4.„Málím:ne,tvádimilost.pod14*Hosporá,žístamnorosti,semiroz15Když5.truv nidužímouši.tvá*ú16vzpruchavyhožchoR.Šťast17věk,ječlodipone.18Hosváš,
váš,Hoschodipone.člověk,ŠťastR.hožvyjeváš,Hoschone,podivěk,1.3Šťastčlohožjevyčuuješ, +vyasvémve*4akozlýchčaduodsů.mupo4bysklipřálváš,Hoschodipone.člověk,5ŠťastR.hožvyjepoHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*prásevráslevo,*sprave9A3.lekenostidlupřímsrdhoce.ji10budovatvšichnidouváš,Hoschodipone.člověk,11ŠťastR.hožvyjevratjehaká“,*pomys13Jen4.si„Mánolím:tvámidine,lost.rá,14podpoHosžístamnorosti,semiroz15Když5.truv nidužímouši.tvá*ú16vzpruchaváš,Hoschodipone.člo17věk,ŠťastR.hožvyje
váš,Hoschodipone.člověk,ŠťastR.hožvyjeváš,Hoschone,podivěk,1.3Šťastčlohožjevyčuuješ, +vyasvémve*4akozlýchčaduodsů.mupo4bysklipřálváš,Hoschodipone.člověk,5ŠťastR.hožvyjepoHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*vrátiseprávo,kespra9A3.ledlnosvepřímniuce.srdhovatji10dosle*douvšichbuváš,Hoschodipone.člověk,11ŠťastR.hožvyjevratjehaká“,*pomys13Jen4.si„Mánolím:tvámidine,lost.rá,14podpoHosžístamnorosti,semiroz15Když5.truv nidužímouši.tvá*ú16vzpruchaváš,Hoschodipone.člo17věk,ŠťastR.hožvyje
váš,Hoschodipone.člověk,ŠťastR.hožvyjeváš,Hoschone,podivěk,1.3Šťastčlohožjevyčuuješ, +vyasvémve*4akozlýchčaduodsů.mupo4bysklipřálváš,Hoschodipone.člověk,5ŠťastR.hožvyjepoHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*vrátiseprávo,kespra9A3.ledlnosvepřímniuce.srdhovatji10dosle*douvšichbuváš,Hoschodipone.člověk,11ŠťastR.hožvyjevratjehaká“,*pomys13Jen4.si„Mánolím:tvámidine,lost.rá,14podpoHosžístamnorosti,semiroz15Když5.truv nidužímouši.tvá*ú16vzpruchaváš,Hoschodipone.člo17věk,ŠťastR.hožvyje
váš,Hoschodipone.člověk,ŠťastR.hožvyjedipone,váš,Hos*asvémvevěk,je3člo1.Šťastvychohožduklipopřálsů.zlýchodčauvyko4čubysamuješ, +váš,Hoschodipone.člověk,5ŠťastR.hožvyjepoHosdinsvůjboťne7Ne2.nevrhzanedictvípusotí.roda7své*vrátiseprávo,kespra9A3.ledlnosvepřímniuce.srdhovatji10dosle*douvšichbuváš,Hoschodipone.člověk,11ŠťastR.hožvyjevratjehaká“,*pomys13Jen4.si„Mánolím:tvámidine,lost.rá,14podpoHosžístamnorosti,semiroz15Když5.tru