OL604

Středa 6. týdne 2

Pondělí 25. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda. / 3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. / 4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému. / 5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá! / R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.