OL604

Středa 6. týdne 2

Pondělí 25. týdne 2

Žalm 15

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL604 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. – Žalm 15

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá.

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda.

3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému.

5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá!

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

Odpověď: Srov. Ž 15 (14),1b

Verše: Ž 15 (14)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu