OL605

Čtvrtek 6. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičbu*vždydepoHos3na,dichváhola.v mýchús4jetechsenechťchludi5po2.V Hosnu*še,toslymo5dujeduarase.poší6korzavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoasemnou3.Ve9telebsla*ovupoHos9na,dijméhono!jmespo10jeludinaaHle4.daljsem11Hospobodilsvoslyvy11mě,šelvy*omýchbav.ze12všechzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoamu,sete15hleď5.Pok něšetvářva*serozvese15te,vathanbou.mu16nezarvolal,zaHle,u176.žákboslydinšel,Hosa17povšechvemo*po18muhltech.je18strashozavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuslyto*šímojedu5še,durase.pokor6azavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8HospoapomnouHosdina,te9leb3.Vesejméhojeno!vuslajme10o*luspodinaaHle4.daljsem11Hospobodilsvoslyvy11mě,šelvy*omýchbav.ze12všechzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoamu,sete15hleď5.Pok něšetvářva*serozvese15te,vathanbou.mu16nezarlal,voaHle,6.u17bozažákpo*šel,mohlHospo17slydinstrashotech.muve18jevšechzavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuslyto*šímojedu5še,durase.pokor6azavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8HospoapomnouHosdina,te9leb3.Vesejméhojeno!vuslajme10o*luspodinaaHle4.daljsem11Hospobodilsvoslyvy11mě,šelvy*omýchbav.ze12všechzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoamu,sete15hleď5.Pok něšetvářva*serozvese15te,vathanbou.mu16nezarlal,voaHle,6.u17bozažákpo*šel,mohlHospo17slydinstrashotech.muve18jevšechzavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzana,o*podislavulebte9Ve3.mnouHossejméhono!jmespo10jeluavynaslyšelmě,daljsem11Hle4.poHosdiomýchvšechbav.bosvodil12vy*zepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzaveseserozte,hleďtek ně15Po5.mu,vatzarhanbou.sešetvář16va*munepodinaHosslyšel,žákubo17Hle,6.volal,zastrashojetech.hlmomu18po*všechvepodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzapomnouHosdina,te9leb3.Vesejméhojeno!vuslajme10o*luspoavynaslyšelmě,daljsem11Hle4.poHosdiomýchvšechbav.bosvodil12vy*zepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzaveseserozte,hleďtek ně15Po5.mu,vatzarhanbou.sešetvář16va*munepodinaHosslyšel,žákubo17Hle,6.volal,zastrashojetech.hlmomu18po*všechvepodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzapomnouHosdina,te9leb3.Vesejméhojeno!vuslajme10o*luspoavynaslyšelmě,daljsem11Hle4.poHosdiomýchvšechbav.bosvodil12vy*zepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzaveseserozte,hleďtek ně15Po5.mu,vatzarhanbou.sešetvář16va*munepodinaHosslyšel,žákubo17Hle,6.volal,zastrashojetech.hlmomu18po*všechvepodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťradua