OL606

Sobota 6. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 1. Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost. / 2. Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 3. Nechť Hospodin každý úlisný ret zničí, * jazyk, který chlubivě mluví, / 4. ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“ / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš. / 5. Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. / 6. Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením. / R. Ty nás, Hospodine, ochráníš.