OL606

Sobota 6. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

dine,R.TypoHosnás,chráníš.odine,moz,1.Po2poHoszilid*menýchzbož2vá,uvěrnost.mise3trávyjemvzáfase4mou2.Klanaslovy,leš4minýmlisrtem,ří5vo*hoúsrdcem.jadvo5kýmne,diR.Typo6Hosnás,níš.chrá6okaž3.Nechť7podinHosčí,ja*znizyk,lisú7retmluví,kte8bichlují:„Nakaty,kte94.řířízyv jajeku,še9lamu*rty10mek vlastnášjepán?“pros10kdochu;ne,diR.Typo11Hosnás,níš.chrá11ovyrodi12po5.Hosnoslova,kyjsou12přímuvehlí*rystříb13zbaro,betříkrátné.seny,13dmdine,ponás,6.Ty14Hosvášchozananíšchráo*a14kopotoním.lepředvždy15tímne,diR.Typo16Hosnás,chráníš.16o
one,níš.chránás,R.TydiHospozbožne,nýchPo1.moz,di2Hospomilidziu2*mevá,věrnost.vyse3tráfajemleš2.mouKlase4vzánaúřívolisslomi4ho*vy,srdkýmcem.nýmrtem,5jadvoochráne,níš.nás,R.Ty6dipoHosúkažNechťHos73.dinpoja*čí,zyk,lis7zniretmluví,kte8bichlují:„Nakaty,kte94.řířízyv jajeku,še9lamuprosrty10*k vlastmenášjepán?“chu;10kdoochráne,níš.nás,R.Ty11dipoHoskyjsouroupodi12Hos5.vynoro,stříbzbaslo12přímry*va,kráttřídmbené.hlí13veseny,one,dichráníšTy6.nás,Hos14povždyna*a15chovášzakoleponím.tímpřed15toochráne,níš.nás,R.Ty16dipoHos
one,níš.chránás,R.TydiHospozbožne,nýchPo1.moz,di2Hospomilidziu2*mevá,věrnost.vyse3tráfajemleš2.mouKlase4vzánaříúvo*misloho4vy,srdjakýmcem.ným5lisdvortem,ochráne,níš.nás,R.Ty6dipoHoslisúretNechť3.Hospo7dinkažmluchlubiví,*čí,ja7zniktezyk,šejí:„Naktety,4.9říkařímek vlastrty*jev ja9laku,zyjenáškdopán?“pros10muchu;ochráne,níš.nás,R.Ty11dipoHoskyjsouroupodi12Hos5.vynoro,stříbzbaslo12přímry*va,kráttřídmbené.hlí13veseny,one,dichráníšTy6.nás,Hos14povždyna*a15chovášzakoleponím.tímpřed15toochráne,níš.nás,R.Ty16dipoHos
one,níš.chránás,R.TydiHospounýchzbožvá,moz,Hosne,2Po1.dipověrtránost.zilid3me*semivylešfamimouse4Kla2.jemvzánaúřílisvy,slovo*ho4srdkýmcem.nýmrtem,5jadvoochráne,níš.nás,R.Ty6dipoHoslisúretNechť3.Hospo7dinkažmluchlubiví,*čí,ja7zniktezyk,šejí:„Naktety,4.9říkařímek vlastrty*jev ja9laku,zyjenáškdopán?“pros10muchu;ochráne,níš.nás,R.Ty11dipoHoskyjsouroupodi12Hos5.vynoro,stříbzbaslo12přímry*va,kráttřídmbené.hlí13veseny,níšochráa*zachonás,Hos14Ty6.dipone,potoletímkoním.na15vášvždypředochráne,níš.nás,R.Ty16dipoHos
one,níš.chránás,R.TydiHospounýchzbožvá,moz,Hosne,2Po1.dipověrtránost.zilid3me*semivymilešslovy,sena4Kla2.moujemfavzájakýmdvosrdcem.říú5ho*vonýmrtem,lisochráne,níš.nás,R.Ty6dipoHoslisúretNechť3.Hospo7dinkažmluchlubiví,*čí,ja7zniktezyk,šejí:„Naktety,4.9říkařímek vlastrty*jev ja9laku,zyjenáškdopán?“pros10muchu;ochráne,níš.nás,R.Ty11dipoHoskyjsouroupodi12Hos5.vynoro,stříbzbaslo12přímry*va,kráttřídmbené.hlí13veseny,níšochráa*zachonás,Hos14Ty6.dipone,potoletímkoním.na15vášvždypředochráne,níš.nás,R.Ty16dipoHos
one,níš.chránás,R.TydiHospounýchzbožvá,moz,Hosne,2Po1.dipověrtránost.zilid3me*semivymilešslovy,sena4Kla2.moujemfavzájakýmdvosrdcem.říú5ho*vonýmrtem,lisochráne,níš.nás,R.Ty6dipoHoslisúretNechť3.Hospo7dinkažmluchlubiví,*čí,ja7zniktezyk,šejí:„Naktety,4.9říkařímek vlastrty*jev ja9laku,zyjenáškdopán?“pros10muchu;ochráne,níš.nás,R.Ty11dipoHospřímjsouuslova,nodi12Hos5.porokyvydmny,sené.kráttříbestříbro,13ry*hlívezbaníšochráa*zachonás,Hos14Ty6.dipone,potoletímkoním.na15vášvždypředochráne,níš.nás,R.Ty16dipoHos
one,níš.chránás,R.TydiHospounýchzbožvá,moz,Hosne,2Po1.dipověrtránost.zilid3me*semivymilešslovy,sena4Kla2.moujemfavzájakýmdvosrdcem.říú5ho*vonýmrtem,lisochráne,níš.nás,R.Ty6dipoHoslisúretNechť3.Hospo7dinkažmluchlubiví,*čí,ja7zniktezyk,lašeku,v jajezyříkteří9ty,4.„Nají:kakdochu;pán?“nášjek vlastme10rty*prosmuochráne,níš.nás,R.Ty11dipoHospřímjsouuslova,nodi12Hos5.porokyvydmny,sené.kráttříbestříbro,13ry*hlívezbaníšochráa*zachonás,Hos14Ty6.dipone,potoletímkoním.na15vášvždypředochráne,níš.nás,R.Ty16dipoHos
one,níš.chránás,R.TydiHospounýchzbožvá,moz,Hosne,2Po1.dipověrtránost.zilid3me*semivymilešslovy,sena4Kla2.moujemfavzájakýmdvosrdcem.říú5