OL607

Pondělí 7. týdne 2

Žalm 19

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL607 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. – Žalm 19

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost.

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

2. Hospodinovy předpisy jsou správné, (+) působí radost srdci, * Hospodinův rozkaz je jasný, (+) osvětluje oči.

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

3. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé.

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

4. Nechť se ti líbí slova mých úst + i smýšlení mého srdce, * Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

Odpověď: Ž 19 (18),9a

Verše: Ž 19 (18)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu