OL608

Úterý 7. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

hoďnaSvouR.roststaonaHosna,podivá.choza2mělbychkřídŘí1.kámsi:3Kéžletěl*odjaklaho3lub,klisidu.bycha4přáldoubychkl,te2.Hle,5koledapoušti.nazůs6bychtal*hoďnaR.Svou7starostonaHos7na,podivá.choza8dochalúbych9le3.Rychspěchremviatočiš9předtě +azmaťne,bou9ří.*Pazyjaky.dělroz10jimhoďnaR.Svou11starostzachová.poHosdi11aonna,asvárVždyť4.vi13sidímciobv noměsve13tě,dne*vehohradjebách.ze14chápohoďnaR.Svou15starostonaHos15na,podivá.choza16HosponaSvousta175.hoďrostzachová,dina, +17onatí,pusane18kdy*nidovedspraklalvý.liseby18vihoďnaR.Svou19starostonaHos19na,podivá.choza20
hoďnaSvouR.roststaonaHosna,podivá.choza2mělbychkřídŘí1.kámsi:3Kéžletěl*odjaklaho3lub,klisidu.bycha4přáldoubychkl,te2.Hle,5koledapoušti.nazůs6bychtal*hoďnaR.Svou7starostzachová.poHosdi7aonna,todoúčišlebych9Rych3.chalspěří.Paboua*ne,před9tě +chremvijajimky.zyzmaťa10dělrozhoďnaR.Svou11starostzachová.poHosdi11aonna,asvárVždyť4.vi13sidímciobv noměsve13tě,dne*vehohradjebách.ze14chápohoďnaR.Svou15starostzachová.poHosdi15aonna,HosponaSvousta175.hoďrostzachová,dina, +17onatí,pusane18kdy*nidovedspraklalvý.liseby18vihoďnaR.Svou19starostzachová.podi19Hosana,on
pona,diHosastarostSvouR.hoďnachozavá.on2mělbychkřídŘí1.kámsi:3Kéžletěl*odjaklaho3lub,klisidu.bycha4přáldoubychkl,te2.Hle,5koledapoušti.nazůs6bychtal*dipona,HosaSvouR.sta7narosthoďchová.zaon8údoto3.leRychbych9chalspěabouchremří.tě +9čišvipředjimjadělzyky.zmaťne,10Pa*rozadipona,HosaSvouR.sta11narosthoďchová.zaon12asvárVždyť4.vi13sidímciobv noměsve13tě,dne*vehohradjebách.ze14chápodipona,HosaSvouR.sta15narosthoďchová.zaon16poHosdiSvou5.sta17rostnahoďkdynevá,ni*doaoncho17na, +zaklalspravivedlivý.tí,18apussebydipona,HosaSvouR.sta19narosthoďchozavá.on20
pona,diHosastarostSvouR.hoďnachozavá.on2křídměllajak1.kámŘísi:3bychKéžpřálsidoklidu.odlub,*3hobychaletělubychkl,te2.Hle,5koledapoušti.nazůs6bychtal*dipona,HosaSvouR.sta7narosthoďchová.zaon8todoúčišlebych9Rych3.chalspěří.Paboua*ne,před9tě +chremvijajimky.zyzmaťa10dělrozdipona,HosaSvouR.sta11narosthoďchová.zaon12asvárVždyť4.vi13sidímciobv noměsve13tě,dne*vehohradjebách.ze14chápodipona,HosaSvouR.sta15narosthoďchová.zaon16diHospona, +staSvou5.17rostnahoďnedokdypuson17achová,za*nispraklallivivedvý.a18tí,bysedipona,HosaSvouR.sta19narosthoďchozavá.on20
pona,diHosastarostSvouR.hoďnachozavá.on2jakhokřídlalub,kámsi:Kéž3Ří1.mělbychsiklipřáldu.letěldo4od*abychubychkl,te2.Hle,5koledapoušti.nazůs6bychtal*dipona,HosaSvouR.sta7narosthoďchová.zaon8todoúčišlebych9Rych3.chalspěří.Paboua*ne,před9tě +chremvijajimky.zyzmaťa10dělrozdipona,HosaSvouR.sta11narosthoďchová.zaon12svárveaměstě,Vždyť4.vidím13sijepobách.hohradv noci14ve*dnecházeobdipona,HosaSvouR.sta15narosthoďchová.zaon16diHospona, +staSvou5.17rostnahoďkdyneni*doon17achová,zaklalspravivedlivý.tí,18apussebydipona,HosaSvouR.sta19narosthoďchozavá.on20
aonna,zachová.starosthoďSvouR.podinaHosjakhokřídlalub,kámsi:Kéž3Ří1.mělbychsiklipřáldu.letěldo4od*abychtalzůsbychnakl,*poušti.daleko5Hle,2.teubychna,aonzachová.starosthoď7SvouR.podinaHospředčiště +avichrembychspě9Rych3.ledoútochaljimjarozdělzyky.*ří.Pa9bouane,zmaťna,aonzachová.starosthoď11SvouR.podinaHosměstě,svárvedneve*vidím13Vždyť4.asijehopobách.hradob14v nocizechána,aonzachová.starosthoď15SvouR.podinaHosonna, +avá,zachostarosthoďna17Svou5.podiHosviklalbysevý.spravedlido*kdyninea18tí,pusaonna,zachová.starosthoď19SvouR.podiHosna
aonna,zachová.starosthoďSvouR.podinaHosjakhokřídlalub,kámsi:Kéž3Ří1.mělbychsiklipřáldu.letěldo4od*abychtalzůsbychnakl,*poušti.daleko5Hle,2.teubychna,aonzachová.starosthoď7SvouR.podinaHospředčiště +avichrembychspě9Rych3.ledoútochaljimjarozdělzyky.*ří.Pa9bouane,zmaťna,aonzachová.starosthoď11SvouR.podinaHosměstě,svárvedneve*vidím13Vždyť4.asijehopobách.hradob14v nocizechána,aonzachová.starosthoď15SvouR.podinaHosonna, +