OL609

Středa 7. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa, / 2. prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý! / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 4. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 6. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. Neboť uvidí, že umírají moudří, + že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa, / 2. prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý! / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 4. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 6. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. Neboť uvidí, že umírají moudří, + že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa, / 2. prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý! / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 4. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 6. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. Neboť uvidí, že umírají moudří, + že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa, / 2. prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý! / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 4. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 6. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. Neboť uvidí, že umírají moudří, + že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa, / 2. prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý! / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 3. Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel, / 4. kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství? / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 5. Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné. / 6. Cena života je příliš veliká, + nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. / 7. Neboť uvidí, že umírají moudří, + že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným. / R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.