OL61

Týden po Zjevení Páně (8. ledna)

Úterý po Zjevení Páně

Žalm 72

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL61 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. – Žalm 72

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

3. Hory přinesou lidu pokoj * pahorky spravedlnost.

4. Zjedná právo ubohým z lidu, * pomůže chudákům.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

5. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.

6. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

Odpověď: Srov. Ž 72 (71),11

Verše: Ž 72 (71)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu