OL61

Týden po Zjevení Páně (8. ledna)

Úterý po Zjevení Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovmutvé4nevlád2.vě,livedli4spradubouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdupolikojry3.při7Hosounedlvenost.*pa8sprakyhoruvo4.Zjed9prádu,bo9z lihýmchukům.*po10žepodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětkveteho5.V je12rozdnechhojanostsprave12nostdlkudne*dopo12je,koluna.nikza13nemoodřede6.Bu14noutvládkyŘek mo14od*ři,země.kondo15činpodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovmutvé4nevlád2.vě,livedli4spradubouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdupolikojry3.při7Hosounedlvenost.*pa8sprakyhorbouhým4.Zjed9voprážechukům.z lidu,9*popodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětsprateve5.hoV jednech12kverozponostje,kodlnost12hojalunena.do*kudne13nikzamoodřede6.Bu14noutvládkyŘek mo14od*ři,země.kondo15činpodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdupolikojry3.při7Hosounedlvenost.*pa8sprakyhorbouhým4.Zjed9voprážechukům.z lidu,9*popodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětsprateve5.hoV jednech12kverozponostje,kodlnost12hojalunena.do*kudne13nikzak momořeři,vládde14Bu6.odnoutzekončinmě.*Řeodky15dopodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve3dlkránostspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdupolikojry3.při7Hosounedlvenost.*pa8sprakyhorbouhým4.Zjed9voprážechukům.z lidu,9*popodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětsprateve5.hoV jednech12kverozponostje,kodlnost12hojalunena.do*kudne13nikzak momořeři,vládde14Bu6.odnoutzekončinmě.*Řeodky15dopodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve3dlkránostspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdupolikojry3.při7Hosounedlvenost.*pa8sprakyhorbouhým4.Zjed9voprážechukům.z lidu,9*popodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětsprateve5.hoV jednech12kverozponostje,kodlnost12hojalunena.do*kudne13nikzak momořeři,vládde14Bu6.odnoutzekončinmě.*Řeodky15dopodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
všechnynětklarody.douseti,HosBuR.podine,moc,pravosvou*spraveže,svěř2Bo1.likrásvoumusyskénu.nost3dllovkrálimudu2.4tvévládneutvýmstranbohým.vedli4spra*nevě,všechnynětklarody.douseti,6BuR.Hospodine,hor*pakysprakojvedlnost.přine7Ho3.ryduposouližepo*du,kům.chuprávo9Zjed4.bohýmz liuvšechnynětklarody.douseti,11BuR.Hospodine,nostavedlnosthojdnechroz12V je5.hotesprakvenelunikna.koje,do*12ponekudzak momořeři,vládde14Bu6.odnoutzekončinmě.*Řeodky15donyvšechklanětrody.douseti,16BuR.podine,Hos
všechnynětklarody.douseti,HosBuR.podine,moc,pravosvou*spraveže,svěř2Bo1.likrásvoumusyskénu.nost3dllovkrálimudu2.4tvévládneutvýmstranbohým.vedli4spra*nevě,všechnynětklarody.douseti,6BuR.Hospodine,hor*pakysprakojvedlnost.přine7Ho3.ryduposouližepo*du,kům.chuprávo9Zjed4.bohým