OL611

Sobota 7. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,jemodR.Palitba,kakolo.didtepřed2jabouvone,1.Hos3dipospěšpomik tolám3bě,*slyšmůjna3moc,povolám.kdyžhlas,4k toje2.5litbamodkakodidlo,předte5jaboujadlazved6*nuoběť.veko6černe,jemodR.7Palitba,kakodidlo.tepřed8jaboudine,stav,3.Po9poHosstům,stráž9úk mýmmýchrtů.hlídku10*k bráPane,ne,4.bě,K toHos11dipooči,o11secebrakám,nese12*k tousmrti!vy12vejne,jemodR.13Palitba,kakodidlo.tepřed14jabou
ne,jemodR.Palitba,kakolo.didtepřed2jabouk tolámbě,podi3Hos1.vone,moc,slyš*pomůjpospěš3namivolám.kdyžhlas,4k topředjete2.mod5litba*didlo,zvednubouja5kakoovečerběť.dla6kojane,jemodR.7Palitba,kakodidlo.tepřed8jaboudine,stav,3.Po9poHosstům,stráž9úk mýmmýchrtů.hlídku10*k bráPane,ne,4.bě,K toHos11dipooči,o11secebrakám,nese12*k tousmrti!vy12vejne,jemodR.13Palitba,kakodidlo.tepřed14jabou
ne,jemodR.Palitba,kakolo.didtepřed2jaboulámvok toHos1.podi3ne,ponamimoc,pobě,3spěšvok tolám.slyš*můjhlas,4kdyžtejepředboumod2.5litbanu*zveddlakoka5jalo,didočerběť.ja6vekone,jemodR.7Palitba,kakodidlo.tepřed8jaboune,strážk mýmPo3.stav,Hos9podimýchrtů.ústům,9k bráku*hlídne,sePaobě,Hos11K to4.dine,poseči,k to*uce11braosmrvejti!kám,ne12vyne,jemodR.13Palitba,kakodidlo.tepřed14jabou
ne,jemodR.Palitba,kakolo.didtepřed2jaboulámvok toHos1.podi3ne,ponamimoc,pobě,3spěšvok tolám.slyš*můjhlas,4kdyžtejepředboumod2.5litbanu*zveddlakoka5jalo,didočerběť.ja6vekone,jemodR.7Palitba,kakodidlo.tepřed8jaboune,strážk mýmPo3.stav,Hos9podimýchrtů.ústům,9k bráku*hlídne,sePaobě,Hos11K to4.dine,poseči,k to*uce11braosmrvejti!kám,ne12vyne,jemodR.13Palitba,kakodidlo.tepřed14jabou
ne,jemodR.Palitba,kakolo.didtepřed2jaboupok tobě,mispěšpodine,3Hos1.lámvovok tokdyžlám.moc,slyš*ponahlas,3můjjateboulo,kakodidbamodlit52.předječerkoveoběť.zvednu6*jadlane,jemodR.7Palitba,kakodidlo.tepřed8jaboune,strážk mýmPo3.stav,Hos9podimýchrtů.ústům,9k bráku*hlídne,sePaobě,Hos11K to4.dine,poseči,k to*uce11braosmrvejti!kám,ne12vyne,jemodR.13Palitba,kakodidlo.tepřed14jabou
jakoteboukadidlo.litba,PaR.modjepředne,pok tobě,mispěšpodine,3Hos1.lámvovok tokdyžlám.moc,slyš*ponahlas,3můjjateboulo,kakodidbamodlit52.předječerkoveoběť.zvednu6*jadlajakoteboukadidlo.litba,Pa7R.modjepředne,k mýmústrážstům,stav,Hosne,9Po3.dipomýchrtů.hlídku10*k bráne,ne,Pasebě,Hos11K to4.dipok to*či,sebrace11oosmrvejti!kám,12uvynejakoteboukadidlo.litba,Pa13R.modjepředne,
jakoteboukadidlo.litba,PaR.modjepředne,pok tobě,mispěšpodine,3Hos1.lámvovok tokdyžlám.moc,slyš*ponahlas,3můjjateboulo,kakodidbamodlit52.předječerkoveoběť.zvednu6*jadlajakoteboukadidlo.litba,Pa7R.modjepředne,ne,strážk mýmPo3.stav,Hos9podimýchrtů.ústům,9k bráku*hlídbraseoceHospo11K to4.bě,ne,Pane,divejnevysmrti!*k toseo11či,kám,ujakoteboukadidlo.litba,Pa13R.modjepředne,
jakoteboukadidlo.litba,PaR.modjepředne,pok tobě,mispěšpodine,3Hos1.lámvovok tokdyžlám.moc,slyš*ponahlas,3můjjateboulo,kakodidbamodlit52.předječerkoveoběť.zvednu6*jadlajakoteboukadidlo.litba,Pa7R.modjepředne,k mýmústrážstům,stav,Hosne,9Po3.dipomýchrtů.hlídku10*k brábraseoceHospo11K to4.bě,ne,Pane,divejnevysmrti!*k toseo11či,kám,ujakoteboukadidlo.litba,Pa13R.modjepředne,
jakoteboukadidlo.litba,PaR.modjepředne,pok tobě,mispěšpodine,3Hos1.lámvovok tokdyžlám.moc,slyš*ponahlas,3můjjateboulo,kakodidbamodlit52.předječerkoveoběť.zvednu6*jadlajakoteboukadidlo.litba,Pa7R.modjepředne,k mýmústrážstům,stav,Hosne,9Po3.dipomýchrtů.hlídku10*k bráone,sebraceHospo11K to4.bě,ne,Padivejnevyti!smrči,kám,*k to11ousejakoteboukadidlo.litba,Pa13R.modjepřed