OL613

Pátek 8. týdne 2

Úterý 21. týdne 2

Úterý 34. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi.