OL613

Pátek 8. týdne 2

Úterý 21. týdne 2

Úterý 34. týdne 2

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL613 – Hospodin přichází řídit zemi. – Žalm 96

R. Hospodin přichází řídit zemi.

1. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: + národy řídí podle práva.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

2. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje;

3. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

4. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi.

5. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

Odpověď: Ž 96 (95),13ab

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu