OL616

Úterý 9. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

valnámPaR.tysne,lekopotoúodtěmčišní.leko3podozrodive1.Dří4senežnežpoholy(+)4ry,asvět,lavsta4zevěčdonosnos5věč*odtiBože!jsiti5ty,valnámPaR.6ne,tyskopoletoú6odtěmčišní.leko8podocíš,vra2.Roz9kazemkav prachBo9člože,te„Vrať*a10víš:(+)praci!“telse,10smrletjeboť3.Ne11síctijakoov tvých(+)11číchkterejvčeden,11šíja*akomi11nul,ka.noč12hlídvalnámPaR.13ne,tyskopoletoú13odtěmčišní.leko15podoúhrnemlet16šich4.Nakdoho,todmse16*usát,desmodesát.jepři17le,lojepona18ši5.Větjichne*zeň,boťata18trýjejí,lerych19pome.mya19odvalnámPaR.20ne,tyskopoletoú20odtěmčišní.leko22podozysvousyť6.Na23brnás*tovsli23ností,mejeseame24duraživot!cepo24žetvýmse7.Nechť25utvoježebslukům25slá*tváva25lo,synům.je26jichvalnámPaR.27ne,tyskopoletoú27odtěmčišlení.ko29dopo
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokodizrolyDří1.venež4sevstapolary,ho4než(+)nosvěčtizea4*odsvět,Boty,že!věčnos5dotijsitočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekoBocíš,že,zem9ka2.Rozvravíš:(+)pra*ačlo9v prachkatelsmrci!“te„Vrať10se,jeletv tvýchti11boť3.Nesícvčekorejčícho11ja(+)minul,den,ší11ktehlídka.a*ja12nočkotočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekoúhrnemlet16šich4.Nakdoho,todmse16*usát,desmodesát.jepři17le,talopoašina18Vět5.jejichpolezeň,18trýboťrychne*odme.její,19myatočišútěmne,R.Pa20námtysvalpokolení.pood21dolekozysvousyť6.Na23brnás*tovsli23ností,mejeseame24duraživot!cepo24tvýmžesluu25se7.Nechťjelo,žeb25tvokůmsyjichnům.slá26*tvájevatočišútěmne,R.Pa27námtysvalkoleponí.pood28ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoholyry,(+)venež4Dří1.dizroseasvět,od*věčpovsta4nežlazety,Bojsiže!do5nostinostivěčtočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekoBocíš,že,zem9ka2.Rozvravíš:(+)pra*ačlo9v prachkatelsmrci!“te„Vrať10se,ojev tvýchčíchboťti11Ne3.letsícktešíden,jako11(+)rejvčehlídka.nul,11mijakonoč*atočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekoúhrnemlet16šich4.Nakdoho,todmse16*usát,desmodesát.jepři17le,talopoašina18Vět5.jejichpolezeň,18trýboťrychne*odme.její,19myatočišútěmne,R.Pa20námtysvalpokolení.pood21dolekoslisvounostovtí,syť6.nás23Nazybrduraje*24ameživot!se24meceposlutvýmžeb7.seNechťu25želo,jekům25tvosyjichnům.slá26*tvájevatočišútěmne,R.Pa27námtysvalkoleponí.pood28ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoholyry,(+)venež4Dří1.dizroseasvět,od*věčpovsta4nežlazety,Bojsiže!do5nostinostivěčtočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekočlože,Bokav prachkazem9Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:10(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti11Ne3.letjesíckteminul,vče11jakošíden,rejhlídka.a*ja12nočkotočišútěmne,R.Pa13námtysvalpokolení.pood14dolekosenemúhrdmdesát,šichlet16Na4.ole,sát.smdetoho,kdo17u*jepřitalopoašina18Vět5.jejichpolezeň,18trýboťrychne*odme.její,19myatočišútěmne,R.Pa20námtysvalpokolení.pood21dolekoslisvounostovtí,syť6.nás23Nazybrduraje*24ameživot!se24mecepožebslukůmseu25Nechť7.žetvýmjichsyslávajenům.25tvojetvá*lo,točišútěmne,R.Pa27námtysvalkoleponí.pood28ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoholyry,(+)venež4Dří1.dizroseod*asvět,nosvěčpovsta4nežzelaty,Bojsiže!dověč5titinostočišútěmne,R.Pa6námtysvalpokolení.pood7dolekočlože,Bokav prachkazem9Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:10(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti11Ne3.letjesíckteminul,vče11jakošíden,rejhlídka.a*ja12noč