OL618

Čtvrtek 9. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ty,cessvéUR.mikažne.di2poHossvécesty,1.U3mikažpo*aHospo3ne,distezkách.o4svýcha2.Veď5pravsvéveboťty*nejsi5mě,tel.siBůh,6spamůjty,cessvéU7mikažR.ne.di8Hospoapo3.Hos9dobjedinkazuutokodo9*pronalý,cestu.kůmhříšje10k správmuPo4.kor11devekorujed*11poní,tě.čí12cessvéty,cessvéU13mikažR.ne.di14Hospojedvo5.Hos15dinopokalása15jenjekdoplty,věr15pro*nostříanazení.hoje16vusmlouHosvěr6.17sestýsekdohopodin17mi,s tějimpobo*17jí,vu.znat18smlousvouty,cessvéU19mikažR.ne.diHos20po
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midoanakolý,3.poHosdin9dobjehříšjeto*pro10kazuutu.10ceskůmk správmuPo4.kor11devekorujed*11poní,tě.čí12cessvépodiHosne.UR.kaž13cessvéty,mijejenláspodinovo15Hos5.jedty,pro*nostkdoplvěr15akanaazevuříní.je16hosmloupoHosdin6.věr17stýsehobojí,s těmi,17sekdosmlousvouvu.jim*znatpo18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midoanakolý,3.poHosdin9dobjekůmcestu.toukazu10pro*jehříšjedmuní,vePo4.11kork správdecessvétě.kor*počíu12podiHosne.UR.kaž13cessvéty,mijejenpodino15Hos5.jedvo*nostprokdoty,plka15lásvěranaazevuříní.je16hosmloupoHosdin6.věr17stýsehobojí,s těmi,17sekdosmlousvouvu.jim*znatpo18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midoanakolý,3.poHosdin9dobjekůmcestu.toukazu10pro*jehříšjedmuní,vePo4.11kork správdecessvétě.kor*počíu12podiHosne.UR.kaž13cessvéty,mijejenpodino15Hos5.jedvo*nostprokdoty,plka15lásvěranaazevuříní.je16hosmloupoHosdin6.věr17stýsehobojí,s těmi,17sekdosmlousvouvu.jim*znatpo18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midoanakolý,3.poHosdin9dobjekůmcestu.toukazu10pro*jehříšjedmuní,vePo4.11kork správdecessvétě.kor*počíu12podiHosne.UR.kaž13cessvéty,mikaajenlásvěrnostvonodijed15Hos5.pojeanasmlouvuřízení.ty,kdopl16pro*hojemi,kdodins těhosesestý176.věrHosposmlouznatsvouvu.jí,17bojimpo*podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midoanakolý,3.poHosdin9dobjekůmcestu.toukazu10pro*jehříšjedmuní,vePo4.11kork správdecessvétě.kor*počíu12podiHosne.UR.kaž13cessvéty,mikaajenlásvěrnostvonodijed15Hos5.pojeanasmlouvuřízení.ty,kdopl16pro*hojemi,kdodins těhosesestý176.věrHosposmlouznatsvouvu.jí,17bojimpo*podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midoanakolý,3.poHosdin9dobjekůmcestu.toukazu10pro*jehříšjedmuní,vePo4.11kork správdecessvétě.kor*počíu12podiHosne.UR.kaž