OL619

Pátek 9. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

tvůjjikon,R.Jaklumine.di3poHoshaa1.Mno4stípřitvýchtís4*odní,ustounepím.5tvůjjikon,luR.Jak6mine.di8Hospohoslokla2.9tvédemvěč*lost,jeva9stáspravedvšechjsoutvá10nanuhodtí.li10roztvůjjikon,luR.Jak11mine.di13HospohabezKní3.žata14stícevšaksrd*14vodu,slok tvýmvům.ú15ctutvůjjikon,luR.Jak16mine.di18Hospotěm,kdo4.Hoj19kojpotvůjkon,lumi19nejenic20hozlé*tkat.20požetvůjjikon,luR.Jak21mine.di23Hospotvouvám5.O24čene,dipopo24Hosmoc,pisy.předpl*a25tvénímtvůjjikon,luR.Jak26mine.di28Hospořína6.Stře29žímtvápřiní,ze29aboujsouboť*ne30tepředcesty.nyvšech30tvůjjikon,luR.Jak31mine.diHos33po
tvůjjikon,R.Jaklumine.di3poHoshaa1.Mno4stípřitvýchtís4*odní,ustounepím.5tvůjjikon,luR.Jak6mine.di8Hosposlovaje2.kladem9tvéhovšechjsounalost,stá*věč9hodroznutí.spratvá10livedtvůjjikon,luR.Jak11mine.di13Hospostíhaža3.Kní14ta*du,cesrdbez14voslok tvýmvům.však15ctuútvůjjikon,luR.Jak16mine.di18Hospokdotěm,mipo194.Hojkojnic*kon,zléholu19tvůjpožetkat.neje20tvůjjikon,luR.Jak21mine.di23Hospopotvoumoc,če5.O24vám*plaHos24dine,posy.piním25předtvétvůjjikon,luR.Jak26mine.di28HospozeaStře6.žímtvá29nařítepředboupři29boť*není,cesty.všechjsou30nytvůjjikon,luR.Jak31mine.diHos33po
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluatísní,1.Mno4hastíneustoupím.*tvýchodpři5podikon,Hosne.JakR.mi6jilutvůjslovaje2.kladem9tvéhovšechjsounalost,stá*věč9hodroznutí.spratvá10livedpodikon,Hosne.JakR.mi11jilutvůjhabezKní3.žata14stícevšaksrd*14vodu,slok tvýmvům.ú15ctupodikon,Hosne.JakR.mi16jilutvůjmikdolu4.Hojpo19těm,kojnic*kon,hozlétvůj19požetkat.neje20podikon,Hosne.JakR.mi21jilutvůjpotvoumoc,če5.O24vámpřednímtvépisy.podine,24Hospl*apodikon,Hosne.JakR.mi26jilutvůjzeaStře6.žímtvá29nařítepředboťpři29*není,cesty.boujsou30nyvšechpodikon,Hosne.R.miJak31jitvůjlu
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluatísní,1.Mno4hastíneustoupím.*tvýchodpři5podikon,Hosne.JakR.mi6jilutvůjslovaje2.kladem9tvéhovšechjsounalost,stá*věč9hodroznutí.spratvá10livedpodikon,Hosne.JakR.mi11jilutvůjbezvodu,žata14Kní3.stíhak tvýmsloctuvům.*srdce15všakúpodikon,Hosne.JakR.mi16jilutvůjlumitvůjpo19Hoj4.kdotěm,kojžeponetkat.kon,19hojenic*zlépodikon,Hosne.JakR.mi21jilutvůjHosmoc,popodine,če24O5.tvouvámpisy.předpl*a25tvénímpodikon,Hosne.JakR.mi26jilutvůjzeaStře6.žímtvá29nařítepředboťpři29*není,cesty.boujsou30nyvšechpodikon,Hosne.R.miJak31jitvůjlu
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluatísní,1.Mno4hastíneustoupím.*tvýchodpři5podikon,Hosne.JakR.mi6jilutvůjlost,vajestávěč*demklatvé92.slohorozlihodnutí.naved10jsouvšechspratvápodikon,Hosne.JakR.mi11jilutvůjbezvodu,žata14Kní3.stíhak tvýmsloctuvům.*srdce15všakúpodikon,Hosne.JakR.mi16jilutvůjtvůjlukon,po19kojHoj4.kdomitěm,požetkat.nic*zlého20nejepodikon,Hosne.JakR.mi21jilutvůjHosmoc,popodine,če24O5.tvouvámpisy.předpl*a25tvénímpodikon,Hosne.JakR.mi26jilutvůjapřiní,žímtvá29Stře6.řínazecesvšechnyty.boťpředte30ne*jsouboupodikon,Hosne.R.miJak31jitvůjlu
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluatísní,1.Mno4hastíneustoupím.*tvýchodpři5podikon,Hosne.JakR.mi6jilutvůjlost,vajestávěč*demklatvé92.slohorozlihodnutí.naved10jsouvšechspratvápodikon,Hosne.JakR.mi1