OL619

Pátek 9. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Mnozí mě stíhají a tísní, * od tvých přikázání neustoupím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Mnozí mě stíhají a tísní, * od tvých přikázání neustoupím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Mnozí mě stíhají a tísní, * od tvých přikázání neustoupím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Mnozí mě stíhají a tísní, * od tvých přikázání neustoupím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Mnozí mě stíhají a tísní, * od tvých přikázání neustoupím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Mnozí mě stíhají a tísní, * od tvých přikázání neustoupím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, * nic zlého je nemůže potkat. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.