OL62

Týden po Zjevení Páně (9. ledna)

Středa po Zjevení Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovmutvé4nevlád2.vě,livedli4spradubouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětašeos3.loKrá7šíTardasoury,tro7nepřiebiakrá*lo8Adaně.by8plazapodine,R.Bu9Hosti,douserody.kla9nyvšechnětchuOnvy104.bosvodovokte10ka,seka,žábojeci,mopo*u10unekdomá.sehož11ninadnuzlu5.Smi12seje*zadým,chráaným12chužikůmvot.bou13žápodine,R.Bu14Hosti,douserody.nětkla14nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovmutvé4nevlád2.vě,livedli4spradubouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětašeos3.loKrá7šíTardasoury,tro7nepřiebiakrá*lo8Adaně.by8plazapodine,R.Bu9Hosti,douserody.kla9nyvšechnětchuOnvy104.bosvodovokte10ka,seka,žábojeci,mopo*u10unekdomá.sehož11ninuznýmaSmi5.luje12senaduchráchu12*zadým,život.žábo13kůmpodine,R.Bu14Hosti,douserody.nětkla14nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětašeos3.loKrá7šíTardasoury,tro7nepřiebiakrá*lo8Adaně.by8plazapodine,R.Bu9Hosti,douserody.kla9nyvšechnětchuka,On4.vy10svobopomoci,se10ktevodokdoneniumá.božáka,11u*hožsejeachunýmdým,lujenuz12Smi5.nadsežižákůmvot.*chráza13ubopodine,R.Bu14Hosti,douserody.nětkla14nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve3dlkránostspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětašeos3.loKrá7šíTardasoury,tro7nepřiebiakrá*lo8Adaně.by8plazapodine,R.Bu9Hosti,douserody.kla9nyvšechnětchuka,On4.vy10svobopomoci,se10ktevodokdoneniumá.božáka,11u*hožsejeachunýmdým,lujenuz12Smi5.nadsežižákůmvot.*chráza13ubopodine,R.Bu14Hosti,douserody.nětkla14nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve3dlkránostspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětosšeatrolo7Krá3.šíTarlory,krá*Anepřida7soudazaplaně.e8bibyapodine,R.Bu9Hosti,douserody.kla9nyvšechnětchuka,On4.vy10svobopomoci,se10ktevodokdoneniumá.božáka,11u*hožsejeachunýmdým,lujenuz12Smi5.nadsežižákůmvot.*chráza13ubopodine,R.Bu14Hosti,douserody.nětkla14nyvšech
všechnynětklarody.douseti,HosBuR.podine,moc,pravosvou*spraveže,svěř2Bo1.likrásvoumusyskénu.nost3dllovkrálimudu2.4tvévládneutvýmstranbohým.vedli4spra*nevě,všechnynětklarody.douseti,6BuR.Hospodine,přinetrory,dasouTarší7lo3.Kráaosšeplabyzadaně.A8krá*loabievšechnynětklarody.douseti,9BuR.Hospodine,sedoktevobosvo104.vyOnka,chunikdosemá.neuci,u*hož10pomojeboka,žáachunýmdým,lujenuz12Smi5.nadsežižákůmvot.*chráza13ubonyvšechklanětrody.douseti,14BuR.podine,Hos
všechnynětklarody.douseti,HosBuR.podine,moc,pravosvou*spraveže,svěř2Bo1.likrásvoumusyskénu.nost3dllovkrálimudu2.4tvévládneutvýmstranbohým.vedli4spra*nevě,všechnynětklarody.douseti,6BuR.Hospodine,přinetrory,dasouTarší7lo3.Kráaosšeplabyzadaně.A8krá*loabievšechnynětklarody.douseti,9BuR.Hospodine,sedoktevobosvo104.vyOnka,chunikdosemá.neuci,