OL62

Týden po Zjevení Páně (9. ledna)

Středa po Zjevení Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 4. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 5. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.