OL622

Úterý 10. týdne 2

Žalm 4

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL622 – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! – Žalm 4

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám,

2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!

3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži?

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

4. Pamatujte: (+) Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.

5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

6. Mnoho lidí říká: (+) „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

Odpověď: Ž 4,7b

Verše: Ž 4

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu