OL622

Úterý 10. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

námkažsvoupoR.Hosune,dinoutvář!3jascestán1.Bo4zaže,*vysva,lechho4prálám,voni5kdyžmě,že2.tys6v soudil,bovy6svodemnouluj*smi7nasebu!prosa7mouslyšchcehotejak8dé,3.Lidlousrdce?mítne8pachácotom,*Proč9tenalpíapročmarje(+)9né,potelži?seshá9kažnámsvouuR.Hos10ne,diponoutvář!12jasHospoma4.Pa13te:tujsvéhovy13dinmeznavyslydinsva13ho;po*Hosvozamulám.kdyžší,14k něhřešte,nete5.Třes15aseuvasvých*na16žíchlosrdcitežujsvém16vení!klida16tebuďkažnámsvouuR.Hos17ne,diponoutvář!19jasří6.Mno20holiuže„Kdoká:20námne,diu20ro?“dobpo*Hosnoujastvář!kaž21svounámvlojsižil7.Doho22cesrdnež*šívět22dost,rabibytz nado23kumohoštu.vina23kažnámsvouuR.Hos24ne,diponoutvář!26jas
námkažsvoupoR.Hosune,dinoutvář!3jascestán1.Bo4zaže,*vysva,lechho4prálám,voni5kdyžmě,svovybodil,v sou62.tysžedemnouluj*smi7nasebu!prosa7mouslyštechcemít3.dé,Lijak8hodlou*ce?lpíPročtechá8nesrdpa(+)né,atom,co9najemarpotelži?pročse9shákažnámsvouuR.Hos10ne,diponoutvář!12jasHospoma4.Pa13te:tujsvéhovy13dinmeznavydinposva13*Hosho;zamuvolám.slyší,14k někdyžna*te,hřešsvýchTřes5.tese15anevetesvémžíchu16lovažujklidtení!srdci16buďakažnámsvouuR.Hos17ne,diponoutvář!19jasří6.Mno20holiuže„Kdoká:20námne,diporo?“dob20*Hosnoujassvoutvář!kažu21námžilvlovětšího22Do7.jsicesrdbytz nadkudost,ra22*nežhomoštu.bi23oavinkažnámsvouuR.Hos24ne,diponoutvář!26jas
námkažsvoupoR.Hosune,dinoutvář!3jascehože,1.Bo4stánzakdyžvomě,lám,va,*4vyspránilechdil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouamítchcetenedé,jak8Li3.hodlouProč*ce?lpítechápa8srd(+)né,atom,co9najemarpotelži?pročse9shákažnámsvouuR.Hos10ne,diponoutvář!12jasHospoma4.Pa13te:tujsvéhovy13dinmeznavydinposva13*Hosho;zamuvolám.slyší,14k někdyžna*te,hřešsvýchTřes5.tese15anevetesvémžíchu16lovažujklidtení!srdci16buďakažnámsvouuR.Hos17ne,diponoutvář!19jasříká:ho6.Mno20liro?“žedob*Hosponám20„Kdousvoujasnámnoutvář!ne,21dikažužilvlovětšího22Do7.jsicesrdbytz nadkudost,ra22*nežhomoštu.bi23oavinkažnámsvouuR.Hos24ne,diponoutvář!26jas
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nidil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouanechámítpajakdlou8Li3.dé,chcetehojetom,comarce?8srdlpítena*Pročteshápolži?(+)a9né,sepročjasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di10une,vyznadinmematuj13Pa4.Hospote:*Hosho;podinsvé13hosvamuzak něvolám.sly14vykdyžší,na*te,hřešsvýchTřes5.tese15anevetesvémžíchu16lovažujklidtení!srdci16buďajasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di17une,„Kdoká:nám6.hoMnoli20řípodiro?“Hos*u20dobžejassvounoutvář!ne,u21námkažžilvlovětšího22Do7.jsicesrdbytz nadkudost,ra22*nežhomoštu.bi23oavinjaskažnámsvounoutvář!R.poHosdi24une,
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nidil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouanechámítpajakdlou8Li3.dé,chcetehojetom,comarce?8srdlpítena*Pročteshápolži?(+)a9né,sepročjasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di10une,vyznadinmematuj13Pa4.Hospote:ho;Hos*po13hosvasvémuzak něvolám.vysly14dinkdyžší,ložíchna*svýchutesea15Třes5.te,hřešnebuďciaklidtení!te16važujsvémvesrdjasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di17une,námužedobro?“li20Mno6.hoká:„Kdořísvoujasnámnoutvář!podikaž21Hos*une,žilvlovětšího22Do7.jsicesrdbytz nadkudost,ra22*nežhomoštu.bi23oavinjaskažnámsvounoutvář!R.poHosdi24une,
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nidil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouanechámítpajakdlou8Li3.dé,chcetehojetom,comarce?8srdlpítena*Pročteshápolži?(+)a9né,sepročjasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di10une,vyznadinmematuj13Pa4.Hospote:ho;Hos*po13hosvasvémuzak něvolám.vysly14dinkdyžší,ložíchna*svýchutesea15Třes5.te,hřešnebuďciaklidtení!te16važujsvémvesrdjasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di17une,námužedob