OL622

Úterý 10. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / 3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži? / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / 5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 6. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / 3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži? / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / 5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 6. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / 3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži? / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / 5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 6. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / 3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži? / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / 5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 6. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / 3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži? / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / 5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 6. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / 3. Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, (+) a proč se sháníte po lži? / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / 5. Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 6. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 7. Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!