OL623

Středa 10. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; / 3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / 5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; / 3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / 5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; / 3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / 5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; / 3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / 5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; / 3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / 5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; / 3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / 5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. / 6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.