OL623

Středa 10. týdne 2

Žalm 16

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL623 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. – Žalm 16

R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“

R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

2. Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů;

3. nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.

R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

4. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.

5. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

6. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast.

R. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

Odpověď: Ž 16 (15),1

Verše: Ž 16 (15)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu