OL623

Středa 10. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

boťnesechraňR.Ože,Bomě,kám.k touže,nechraň1.O2Bomě,ukám.seboť2k todinu:vím*Pra3poHosPán.“„Ty3můjjsiboťnesechraňR.Ože,4Bomě,kám.k to4uúsipy,tramno2.Roz5žubozíchcihů;kdo*sedr6žílitúbu3.přinedru7svoužímkrbámve,k jejich7litúdepřejarty8*přesnejméno.jeni8jichboťnesechraňR.Ože,9Bomě,kám.k to9udine,jsi,4.Ty10poHospolemmým10nýmdičmněza*tymouiší,10číúmůjděl.cho11vášnemámudi12po5.Hosnali,tezřestá12nalesám,kdyžza*ne13koci.vipraje13pomiboťnesechraňR.Ože,14Bomě,kám.k to14ucestumi6.U15žeštebek živo15*utu,podost, +tvéhojje16ravěčjeslast.vipra16ciboťnesechraňR.Ože,17Bomě,kám.k to17u
boťnesechraňR.Ože,Bomě,kám.k touneže,boťO1.chraňmě,2Bo*kám.Pravímk tose2ujsimůj„TyPán.“po3Hosnu:diboťnesechraňR.Ože,4Bomě,kám.k to4uúsipy,tramno2.Roz5žubozíchcihů;kdo*sedr6žíbuúlitk jepřidru7ne3.svoužím*přesve,rtyúlit7jichbámkrjméjichjeno.přejde8neniaboťnesechraňR.Ože,9Bomě,kám.k to9udine,jsi,4.Ty10poHospolemmým10nýmdičmněza*tymouiší,10číúmůjděl.cho11vášunestálepo5.di12Hosmámnakozazřenate12*neli,pravipoci.sám,když13mijeboťnesechraňR.Ože,14Bomě,kám.k to14uk žituvotu,U6.15žešmicesdost, +rapotebe16u*hojjevěčjeslast.tvépra16civiboťnesechraňR.Ože,17Bomě,kám.k to17u
boťnesechraňR.Ože,Bomě,kám.k touneže,boťO1.chraňmě,2Bo*kám.Pravímk tose2ujsimůj„TyPán.“po3Hosnu:diboťnesechraňR.Ože,4Bomě,kám.k to4uúsipy,tramno2.Roz5žubozíchcihů;kdo*sedr6žíbuúlitk jepřidru7ne3.svoužím*přesve,rtyúlit7jichbámkrjméjichjeno.přejde8neniaboťnesechraňR.Ože,9Bomě,kám.k to9umýmne,4.jsi,TyHos10dipomoučíiší,nýmpo10dičlemúvášmůjděl.zamně11ty*chounestálepo5.di12Hosmámnakozazřenate12*neli,pravipoci.sám,když13mijeboťnesechraňR.Ože,14Bomě,kám.k to14uk žituvotu,U6.15žešmicesdost, +rapotebe16u*hojjevěčjeslast.tvépra16civiboťnesechraňR.Ože,17Bomě,kám.k to17u
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,neboťnesechraňmě,2O1.že,BovímHos*Prak to2kám.umůjjsiPán.“podi3„Tynu:uk tosekám.chraňmě,Bo4OR.boťneže,úsipy,tramno2.Roz5žubozíchcihů;kdo*sedr6žíbuúlitk jepřidru7ne3.svoužím*přesve,rtyúlit7jichbámkrjméjichjeno.přejde8neniauk tosekám.chraňmě,Bo9OR.boťneže,dičmýmnýmjsi,Hos10Ty4.dine,poší,tyčímou*mně10poilemúmůjděl.zacho11vášlenaustázřeteli,na5.Hospodinemám12mipojepravici.zako13ne*sám,kdyžuk tosekám.chraňmě,Bo14OR.boťneže,tebevotu,u*jehojžešmi15U6.tuk žicesjevěčvicislast.dost, +16rapratvépouk tosekám.chraňmě,17BoOR.boťže,ne
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,nek tosekám.umě,chraňboťBo2O1.neže,jsimůj„TyPán.“vímHosnu:3Pra*dipouk tosekám.chraňmě,Bo4OR.boťneže,úsipy,tramno2.Roz5žubozíchcihů;kdo*sedr6žíbuk jelitjichpřidru7ne3.svouúžímrtypřes*nelitbám7úve,krjméjejichno.de8přejniauk tosekám.chraňmě,Bo9OR.boťneže,nýmpodičlemHospo10Ty4.jsi,ne,mýmdivášmůjúděl.číší,10imouzamněchoty*lenaustázřeteli,na5.Hospodinemám12mipojepravici.zako13ne*sám,kdyžuk tosekám.chraňmě,Bo14OR.boťneže,tebevotu,u*jehojžešmi15U6.tuk žicesjevěčvicislast.dost, +16rapratvépouk tosekám.chraňmě,17BoOR.boťže,ne
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,nek tosekám.umě,chraňboťBo2O1.neže,jsimůj„TyPán.“vímHosnu:3Pra*dipouk tosekám.chraňmě,Bo4OR.boťneže,cisedržíhů;zíchbosi5Roz2.množutrapy,kdo*úúlitk jejichve,krbámžímsvou7drupři3.nelitbuújejichnijméno.rtyne8přes*deapřejuk tosekám.chraňmě,Bo9OR.boťneže,nýmpodičlemHospo10Ty4.jsi,ne,mýmdivášmůjúděl.číší,10imouzamněchoty*lenaustázřeteli,na5.Hospodinemám12mipojepravici.zako13ne*sám,kdyžuk tosekám.chraňmě,Bo14OR.boťneže,tevo*tu,ubeježešmi15U6.tuk žicescijepravivěčslast.radost, +hojtvépo16uk tosekám.chraňmě,17BoOR.boťže,ne
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,nek tosekám.umě,chraňboťBo2O1.neže,jsimůj„TyPán.“vímHosnu:3Pra*dipouk tosekám.chraňmě,Bo4OR.boťneže,cisedržíhů;zíchbosi5Roz2.množutrapy,