OL624

Čtvrtek 10. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lopadR.Senomeaduna2dobroutek.žipři3uneslovštínavilV mi1.losti5jsijilspoji,azem5nabohaotil.mi*vel6jsijihrsenestrou7ží2.Bohoudemna*livo7da,bilí.chys8otalslopadSeno9meR.aduna10roudobtek.žipři11ulonespřipravil:Tak3.tojsi13zemibrázdy, +žils14vla*zajehroudy,měl14rozjenilspo*ti,žehpřilszky4.ji15dešravyšilo.nalsto16comu,lopadSeno17meR.aduna18roudobtek.žipři19ulonesvalnosvouko21jsi5.Rokruprojsidydobro21*kutou,hojnost.prýššel,22mopikva6.stviPany23stenakyhorsevlá23*pahou,radostí.o24jelopadSeno25meR.aduna26roudobtek.žipři27uneslo
lopadR.Senomeaduna2dobroutek.žipři3uneslovštínavilV mi1.losti5jsivel*ji,jilsmizema5ponahabotil.jijsi6ohrsenestrou7ží2.Bohou*lidemvo7da,obilí.chysna8talslopadSeno9meR.aduna10roudobtek.žipři11ulonespřipravil:Tak3.tojsi13zemidy, +brázroz*vlazažils14jehroudy,mělnils14jepo*ti,žehpřilszky4.ji15dešravyšilo.nalsto16comu,lopadSeno17meR.aduna18roudobtek.žipři19ulonesvalnosvouko21jsi5.Rokruprojsidydobro21*kutou,hojnost.prýššel,22mopikva6.stviPany23stenakyhorsevlá23*pahou,radostí.o24jelopadSeno25meR.aduna26roudobtek.žipři27uneslo
roudobadumenoSeR.lonapadtek.žipři3uneslozemvštívilatilos5V mi1.najsiojibohatil.pojilsji,5namijsivel*voneda,žístrou7Bo2.sehrhoutalsobilí.demli*na8chysroudobduaSeR.meno9nalopadtek.žipři11ulonespřipravil:Tak3.tojsi13zemidy, +brázroz*vlazažils14jehroudy,mělnils14jepo*ti,žehpřilszky4.ji15dešravyšilo.nalsto16comu,roudobduaSeR.meno17nalopadtek.žipři19ulonesdobsvouvalrotou,jsiko21Rok5.noruhojnost.dyjsi22ku*šel,prýšprovlákvahou,monystvi23naPa6.pisterajedostí.horkyse24pa*oroudobduaSeR.meno25nalopadtek.žipři27uneslo
roudobadumenoSeR.lonapadtek.žipři3uneslozemvštívilatilos5V mi1.najsiojibohatil.pojilsji,5namijsivel*voneda,žístrou7Bo2.sehrhoutalsobilí.demli*na8chysroudobduaSeR.meno9nalopadtek.žipři11ulonespřipravil:Tak3.tojsi13zemidy, +brázroz*vlazažils14jehroudy,mělnils14jepo*ti,žehpřilszky4.ji15dešravyšilo.nalsto16comu,roudobduaSeR.meno17nalopadtek.žipři19ulonesdobsvouvalrotou,jsiko21Rok5.noruhojnost.dyjsi22ku*šel,prýšprovlákvahou,monystvi23naPa6.pisterajedostí.horkyse24pa*oroudobduaSeR.meno25nalopadtek.žipři27uneslo
roudobadumenoSeR.lonapadtek.žipři3uneslozemvštívilatilos5V mi1.najsiojibohatil.pojilsji,5namijsivel*voneda,žístrou7Bo2.sehrhoutalsobilí.demli*na8chysroudobduaSeR.meno9nalopadtek.žipři11ulonesza*pravil:žilsvlatojsize13Tak3.mipřihrounilsjedy,brázdy, +14jerozmělpo*ti,žehpřilszky4.ji15dešravyšilo.nalsto16comu,roudobduaSeR.meno17nalopadtek.žipři19ulonesdobsvouvalrotou,jsiko21Rok5.noruhojnost.dyjsi22ku*šel,prýšprovlákvahou,monystvi23naPa6.pisterajedostí.horkyse24pa*oroudobduaSeR.meno25nalopadtek.žipři27uneslo
roudobadumenoSeR.lonapadtek.žipři3uneslozemvštívilatilos5V mi1.najsiojibohatil.pojilsji,5namijsivel*voneda,žístrou7Bo2.sehrhoutalsobilí.demli*na8chysroudobduaSeR.meno9nalopadtek.žipři11ulonesza*pravil:žilsvlatojsize13Tak3.mipřihrounilsjedy,brázdy, +14jerozmělcovytomu,rašilo.deš15zky4.přilsjipo*žehnalsti,roudobduaSeR.meno17nalopadtek.žipři19ulonesdobsvouvalrotou,jsiko21Rok5.noruhojnost.dyjsi22ku*šel,prýšprovlákvahou,monystvi23naPa6.pisterajedostí.horkyse24pa*oroudobduaSeR.meno25nalopadtek.žipři27uneslo
lonesupřiažitek.nopadloSeR.medobroudunaanazempojilsji,ti5jsiV mi1.losvštívilnabohao