OL625

Pátek 10. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinpospása.2amůjne,1.Slyš,3podiHossmi*lám,lujjakhlas,3vovyslyšmě!sena4demnou,mluví,2.srd5k tocehledá.tvář6*světjeloR.Hos7dinposa.spá8ahledámpo3.Hos9ne,diskrývejtvou9*Netvář.demnou,svou10přetvářtejsvéne11vu4.v hněodtys*ka,sluho11žebhujvrmě!zamoc,po12nesvětjeloR.Hos13dinposa.spá14avidímřím,5.15užediponaHoshobla15odvých!*v ze16žimipodi6.17v Hosřujný,na,17buďsilsrdtvéce,vzmu18se*žídipona!fejdou18v HossvětjeloR.Hos19dinposa.a20spá
losvětR.jeHosdinpospása.2amůjne,1.Slyš,3podiHossmi*lám,lujjakhlas,3vovyslyšmě!sena4demnou,mluví,2.srd5k tocehledá.tvář6*světjeloR.Hos7dinposa.spá8ahledámpo3.Hos9ne,diskrývejtvou9*Netvář.demnou,svou10přetvářtejsvéne11vu4.v hněodtys*ka,sluho11žebhujvrmě!zamoc,po12nesvětjeloR.Hos13dinposa.spá14abladímho5.řím,že15viumiživých!Hosodpo15nav zedi*na,dibuď6.řuj17pov Hosžívzmutvésil17sený,*pov Hosdina!srdce,18fejdousvětjeloR.Hos19dinposa.a20spá
spáasa.podinHosR.světlojemůjne,hlas,Hos31.Slyš,dipo*smilám,lujjakvo3vyslyšmě!sena4demnou,mluví,2.srd5k tocehledá.tvář6*spáasa.HosR.po7dinlosvětjetvoudámtvář.po3.di9Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej10svoutejsvéne11vu4.v hněodtys*ka,sluho11žebhujvrmě!zamoc,po12nespáasa.HosR.po13dinlosvětjebladímho5.řím,že15viumiživých!Hosodpo15nav zedi*na,dibuď6.řuj17pov Hosžívzmutvésil17sený,*pov Hosdina!srdce,18fejdouspáasa.R.poHosdin19světloje
spáasa.podinHosR.světlojevohlas,jaklám,Slyš,1.Hospodi3můjne,vymnou,slyšmě!luj*se4smidenamluví,2.srd5k tocehledá.tvář6*spáasa.HosR.po7dinlosvětjetvoudámtvář.po3.di9Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej10svouslusvéhožebka,vuneod11v hně4.tejzavrnemě!hujpo12*tysmoc,spáasa.HosR.po13dinlosvětjebladímho5.řím,že15viumiživých!Hosodpo15nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos176.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé18vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin19světloje
spáasa.podinHosR.světlojevohlas,jaklám,Slyš,1.Hospodi3můjne,vymnou,slyšmě!luj*se4smidenahleví,*tvářdá.srdcek to52.mluspáasa.HosR.po7dinlosvětjetvoudámtvář.po3.di9Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej10svouslusvéhožebka,vuneod11v hně4.tejzavrnemě!hujpo12*tysmoc,spáasa.HosR.po13dinlosvětjebladímho5.řím,že15viumiživých!Hosodpo15nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos176.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé18vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin19světloje
spáasa.podinHosR.světlojevohlas,jaklám,Slyš,1.Hospodi3můjne,vymnou,slyšmě!luj*se4smidenahleví,*tvářdá.srdcek to52.mluspáasa.HosR.po7dinlosvětjetvoudámtvář.po3.di9Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej10svouslusvéhožebka,vuneod11v hně4.tejzavrnemě!hujpo12*tysmoc,spáasa.HosR.po13dinlosvětjebladímho5.řím,že15viumiživých!Hosodpo15nav zedi*silna,buďný,řujv Hos176.podifejv Hosdoupodina!vzmuží18*sesrdce,tvéspáasa.R.poHosdin19světloje
spáasa.podinHosR.světlojevohlas,jaklám,Slyš,1.Hospodi3můjne,vymnou,slyšmě!luj*se4smidenahleví,*tvářdá.srdcek to52.mluspáasa.HosR.po7dinlosvětjetvoudámtvář.po3.di9Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej10svouslusvéhožebka,vuneod11v hně4.tejzavrnemě!hujpo12*tysmoc,spáasa.HosR.po13dinlosvětjena*v zeodpodiHosvých!žimiviřím,že5.uhodímbla15buďsilsený,*řujv Hos176.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé18vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin19světloje
spáasa.podinHosR.světlojevohlas,jaklám,Slyš,1.Hospodi3můjne,vymnou,slyšmě!luj*se4smidenahleví,*tvářdá.srdcek to52.mluspáasa.HosR.po7dinlosvětjetvoudámtvář.po3.di9Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej10svouslusvéhožebka,vuneod11v hně4.tejzavrnemě!hujpo12*tysmoc,spáasa.HosR.po13dinlosvětjena*v zeodpodiHosvých!žimiviřím,že5.uhodímbla15buďsilsený,*řujv Hos176.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé18vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin19světloje
spáasa.podinHosR.světlojevohlas,jaklám,Slyš,1.Hospodi3můjne,vymnou,slyšmě!luj*se4smidenahleví,*tvářdá.srdcek to52.mluspáasa.HosR.po7dinlosvětjesvoutvář*Nevejskrýmnou,předene,hle9dipo3.Hostvoutvář.dámslusvéhožebka,vuneod11