OL626

Sobota 10. týdne 2

Žalm 16

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL626 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“

2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.

4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí,

6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

Odpověď: Ž 16 (15),5a

Verše: Ž 16 (15)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu