OL627

Pondělí 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

nivšimsipoR.Hosne,diní!vohomoslyšjepo1.Hos2ne,di*všimnislo2va,nářku!si3hosihlaslou2.Na4chejkrá*můjlipro4sbě,že!a5BomůjnivšimsiR.Hos6ne,podiní!6vohomukteTynej73.Bůh,sinelavost,prabyse7biprodvatte8u*zlýbeharoučimí +nes8niaobstonejí.tepřed8bounivšimsiR.Hos9ne,podiní!9vohokažho4.Ne10díšvi*hubíšzlo10ce,činře.všec11lhákyvodpodkavra5.Od12ahaHosse13vraod*rem.popo13s oddinnivšimsiR.Hos14ne,podiní!14voho
nivšimsipoR.Hosne,diní!vohojeslomova,po1.di2Hosslyšne,nářhoku!ni*všim3siprosisbě,slou2.chej4NahlaBomůjže!*můj5akrálinivšimsiR.Hos6ne,podiní!6vohomukteTynej73.Bůh,sinelavost,prabyse7biprodvatte8u*zlýbeharoučimí +nes8niaobstonejí.tepřed8bounivšimsiR.Hos9ne,podiní!9vohokažho4.Ne10díšvi*hubíšzlo10ce,činře.všec11lhákyvodpodkavra5.Od12ahaHosse13vraod*rem.popo13s oddinnivšimsiR.Hos14ne,podiní!14voho
hovoní!diposine,HosR.nivšimjeslomova,po1.di2Hosslyšne,nářhoku!ni*všim3siprosisbě,slou2.chej4NahlaBomůjže!*můj5akrálihovosiní!dine,HosR.ponivšim6bymusenejTy3.7sikteBůh,zlýuvost,te*bi7pralanenimí +arouprod8benesvatobbounestojí.čiha8tepředhovosiní!dine,HosR.ponivšim9hozločince,vi10Ne4.každíšlháře.bíš*huky11všeckavod*odsevravra5.ha12Odpodapos oddinrem.Hos13pohovoní!podisine,14HosR.nivšim
hovoní!diposine,HosR.nivšimjeslomova,po1.di2Hosslyšne,nářhoku!ni*všim3siprosisbě,slou2.chej4NahlaBomůjže!*můj5akrálihovosiní!dine,HosR.ponivšim6sebylabinejsiBůh,7Ty3.mukteprodvatnespravost,zlý*7netebeubounepředtejí.obstoni8mí +ahačirouhovosiní!dine,HosR.ponivšim9hozločince,vi10Ne4.každíšlháře.bíš*huky11všeckavod*odsevravra5.ha12Odpodapos oddinrem.Hos13pohovoní!podisine,14HosR.nivšim
hovoní!diposine,HosR.nivšimjeslomova,po1.di2Hosslyšne,nářhoku!ni*všim3siprosisbě,slou2.chej4NahlaBomůjže!*můj5akrálihovosiní!dine,HosR.ponivšim6sebylabinejsiBůh,7Ty3.mukteprodvatnespravost,zlý*7netebeubounepředtejí.obstoni8mí +ahačirouhovosiní!dine,HosR.ponivšim9hozločince,vi10Ne4.každíšlháře.bíš*huky11všeckavod*odsevravra5.ha12Odpodapos oddinrem.Hos13pohovoní!podisine,14HosR.nivšim
hovoní!diposine,HosR.nivšimjeslomova,po1.di2Hosslyšne,nářhoku!ni*všim3siprosisbě,slou2.chej4NahlaBomůjže!*můj5akrálihovosiní!dine,HosR.ponivšim6sebylabinejsiBůh,7Ty3.mukteprodvatnespravost,zlý*7netebeubounepředtejí.obstoni8mí +ahačirouhovosiní!dine,HosR.ponivšim9hozločince,vi10Ne4.každíšlháře.bíš*huky11všeckavod*odsevravra5.ha12Odpodapos oddinrem.Hos13pohovoní!podisine,14HosR.nivšim
hovoní!diposine,HosR.nivšimva,*všimsininářhoku!ne,slyš2podi1.Hosslojemoalimůjsbě,můjkrá*Bože!hla4chejslou2.Naprosihovosiní!dine,HosR.ponivšim6sebylabinejsiBůh,7Ty3.mukteprodvatnespravost,zlý*7netebeubounepředtejí.obstoni8mí +ahačirouhovosiní!dine,HosR.ponivšim9všecbíškyce,*hulháčinře.díškaž10Ne4.vihozlokavod*odsevravra5.ha12Odpodapos oddinrem.Hos13pohovoní!podisine,14HosR.nivšim
hovoní!diposine,HosR.nivšimva,*všimsininářhoku!ne,slyš2podi1.Hosslojemoalimůjsbě,můjkrá*