OL628

Úterý 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,PaR.Smise,lujli.šine2jsmeboťzhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvéto*svéprovel4slipranevost.hlaďza4mousmyjmou2.Úpl5zečisťo*avi5nuhříchu.od6hone,PaSmise,7lujR.li.šine8jsmeboťzhřepranevostboť3.Ne9svou*můjhříchuz9vám,depřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé.co12předjene,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřeodmýchtvářvrať5.Od15svouza*ahlaďhří15chůviny.nyvšech16tutreszaBo17mě,6.Zbavže,že,Bomůjproli17krev,tou*zasispa17teli,nadzykmůj18janosdltí.tvou18vesprane,PaSmise,19lujR.li.šine20zhřejsmeboť
boťnejsmelujR.SmiPane,se,li.2šizhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvétoslivel4své*propranemouvost.za4hlaďvimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odboťnejsmeR.Smiluj7Pase,ne,li.8šizhřenesvou3.Ne9boťmůj*vám,hříchvostpra9uzdepřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé.co12předjene,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřeodmýchtvářvrať5.Od15svouza*ahlaďhří15chůviny.nyvšech16tutreszaBo17mě,6.Zbavže,že,Bomůjproli17krev,toumůjjasiteli,17spa*zadlveností.zyknad18spratvouboťnejsmeR.Smiluj19Pase,ne,li.20zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,PahřímýchodchůOd5.vraťsvou15tvářviny.a*za16nyhlaďvšechprolizatoumě,Bo17Zbav6.trestuže,*zateli,Bože,17krev,spasimůjvedlspraností.jazyk18můjtvounadboťnejsmeR.Smiluj19Pase,ne,li.20zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,PahřímýchodchůOd5.vraťsvou15tvářviny.a*za16nyhlaďvšechprolizatoumě,Bo17Zbav6.trestuže,sili,te*zaBože,17krev,spamůjvedltvouspraností.můjja18nadzykzhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,PahřímýchodchůOd5.vraťsvou15tvářviny.a*za16nyhlaďvšechprolizatoumě,Bo17Zbav6.trestuže,sili,te*zaBože,17krev,spamůjvedltvouspraností.můjja18nadzykzhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,PahřímýchodchůOd5.vraťsvou15tvářviny.a*za16nyhlaďvšechprolizatoumě,Bo17Zbav6.trestuže,sili,te*zaBože,17krev,spamůjvedltvouspraností.můjja18nadzykzhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,PahřímýchodchůOd5.vraťsvou15tvářviny.a*za16nyhlaďvšechprolizatoumě,Bo17Zbav6.trestuže,sili,te*zaBože,17krev,spamůjvedltvouspraností.můjja18nadzykzhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,miprosvéství,losrdensena3Smi1.lujmnou,Bodeže,hlaďmouzanepravost.vel4