OL629

Středa 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

buďateR.Vzmužseteni,kdosrdvšichtí,nadipoHosna.spo2natetvájedobnes31.Jakmírdipone,tiro3Hosvost,těm,jikdoval4cho*ujsipřápovášse4jí, +bok toutěm,ji4sekdolidpředmi.ka4nasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejim*předspiko7nouchradí,nu8litímstanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdospona,divšich4.lujMite13poHosHos*tí,pojeni13svahověrné,dinza14chorounoule5.a15pl*sikdood15těm,plánačíjí.dr16pozenasrdtebuďtí,R.Vzmuž17atesepodiHosnatena.ni,všich18kdospo
buďateR.Vzmužseteni,kdosrdvšichtí,nadipoHosna.spo2natedobtvároJak1.nes3jemírchou*valne,Hos3vost,tidipobojí, +jitěm,4jsikdosesekdok topřáváš4pojitěm,předmi.lidu4kanasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejim*předspiko7nouchradí,nu8litímstanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdospovšichdina,nilujte13Mi4.poHospodin*Hoshojetí,13svavěrné,choza14plárouodtěm,5.leapl15noučíponají.si*kdo16zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž17atesepodiHosnatena.ni,všich18kdospo
nasrdtetí,teR.VzmužabuďsepoHostenadina.všichni,kdo2sporodobtivost,nesJak1.mír3jetvátěm,jsijikdopodine,3Hoschovalu*jiváštěm,kdobo4sepopřájí, +předkalidmi.k to4seunasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejimlitímdí,chraonou7spik*přednustanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdosponina,všichhojelujteHos13Mi4.dipověrchoné,*tí,Hos13svazadinpoplárouodtěm,5.leapl15noučíponají.si*kdo16zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž17atesepodiHosnatena.ni,všich18kdospo
nasrdtetí,teR.VzmužabuďsepoHostenadina.všichni,kdo2sporodobtivost,nesJak1.mír3jetvátěm,jsijikdopodine,3Hoschovalu*jiváštěm,kdobo4sepopřájí, +předkalidmi.k to4seunasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejimlitímdí,chraonou7spik*přednustanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdosponina,všichhojelujteHos13Mi4.dipověrchoné,*tí,Hos13svazadinpoplárouodtěm,5.leapl15noučíponají.si*kdo16zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž17atesepodiHosnatena.ni,všich18kdospo
všichnatí,ni,kdoteseVzmužR.srdteabuďdipoHosna.spo2naterodobtivost,nesJak1.mír3jetvájijsitěm,dipo3ne,Hoschoval*ujipřáváštěm,kdo4kdosejí, +pobopředkalidmi.k to4seunasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejimlitímdí,chraonou7spik*přednustanuvekrý3.u9jevášřečmimi.svár*před10linasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdosponina,všichhojelujteHos13Mi4.dipověrchoné,*tí,Hos13svazadinpoplárouodtěm,5.leapl15noučíponají.si*kdo16zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž17atesepodiHosnatena.ni,všich18kdospo
všichnatí,ni,kdoteseVzmužR.srdteabuďdipoHosna.spo2naterodobtivost,nesJak1.mír3jetvájijsitěm,dipo3ne,Hoschoval*ujipřáváštěm,kdo4kdosejí, +pobopředkalidmi.k to4seunasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.ni,všich6kdospobezpečnouTvo2.jetvář7jejimlitímdí,chraonou7spik*přednumiřečsvárlimi.vášjeve9u3.krýnupřed*stanasrdtebuďtí,R.Vzmuž11atesepodiHosnatena.ni,všich12kdosponina,všichhojelujteHos13Mi4.dipověrchoné,*tí,Hos13svazadinpoplárouodtěm,5.leapl15noučíponají.si*kdo16zedrnasrdtebuďtí,R.Vzmuž17atesepodiHosnatena.ni,všich18kdospo
všichnatí,ni,kdoteseVzmužR.srdteabuďdipoHosna.spo2natevost,Hosrotipodine,nesmír3Jak1.tvádobjejí, +pobopřávášjsiji4u*chovalkdosetěm,kaupředlidmi.kdosejitěm,k to4nasrdtebuďtí,R.Vzmuž5atesepodiHosnatena.