OL629

Středa 11. týdne 2

Žalm 31

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL629 – Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. – Žalm 31

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

1. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, + popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

2. Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou * před spiknutím lidí,

3. ukrýváš je ve stanu * před svárlivými řečmi.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

4. Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné,

5. ale plnou měrou odplácí těm, * kdo si drze počínají.

R. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Odpověď: Ž 31 (30),25

Verše: Ž 31 (30)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu