OL63

Týden po Zjevení Páně (10. ledna)

Čtvrtek po Zjevení Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovmutvé4nevlád2.vě,livedli4spradubouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdyz křivama3.Vy7jekrevjichjeboťsi7*nelí,ohočích.jedra8v jezahoStá4.lese9budouvičstamod9u*lit,žehnat.bumu10doupodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětsebuho5.Je12nujménaky,žehde12natsvícetit,po*kud13buslundejméhono.potr13jepožehv něm6.A14doubumeplenana14navšechvithoslahozemě,14*blaronydy.doubu15všechpodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovmutvé4nevlád2.vě,livedli4spradubouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdyz křivama3.Vy7jekrevjichjeboťsi7*nelí,ohočích.jedra8v jezahoStá4.lese9budouvičstamod9u*lit,žehnat.bumu10doupodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětdebužehnatho5.jmé12Jesenuslunbudeceky,12nakud*pojméhojeno.tit,po13svítržehna6.v němAbu14podouzenamě,všechna14meplebudouho*bla15hovitslady.rovšech15nypodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětlisvouže,1.Bo2krásvěřvespradl*svouvopra2moc,symunu.nostkrá3skélovspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětdyz křivama3.Vy7jekrevjichjeboťsi7*nelí,ohočích.jedra8v jehomodlit,lese9Stá4.doubuzažehbudounat.*stauvič10mupodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětdebužehnatho5.jmé12Jesenuslunbudeceky,12nakud*pojméhojeno.tit,po13svítrnažehvšechv němbu14A6.podoubla*mě,hoslaple14nanazemevšechnyrody.ho15vitdoubupodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve3dlkránostspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětadysilí,ma3.7Vyz křivjev jehoočích.jichboťje8ne*jedrakrevhomodlit,lese9Stá4.doubuzažehbudounat.*stauvič10mupodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětdebužehnatho5.jmé12Jesenuslunbudeceky,12nakud*pojméhojeno.tit,po13svítrnažehvšechv němbu14A6.podoubla*mě,hoslaple14nanazemevšechnyrody.ho15vitdoubupodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
dipone,douR.BuHosti,serody.klavšechnynětprasvoulivomoc,svěř2že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve3dlkránostspradulivedvě,vlád2.li4nemutvébouhým.*ne5tvýmstranpodine,R.Bu6Hosti,douserody.kla6nyvšechnětadysilí,ma3.7Vyz křivjev jehoočích.jichboťje8ne*jedrakrevhomodlit,lese9Stá4.doubuzažehbudounat.*stauvič10mupodine,R.Bu11Hosti,douserody.kla11nyvšechnětdebužehnatho5.jmé12Jesenuslunbudeceky,12nakud*pojméhojeno.tit,po13svítrnavšechnav němbu14A6.požehdoubla*mě,hoslapleme14zenavšechnyrody.ho15vitdoubupodine,R.Bu16Hosti,douserody.nětkla16nyvšech
všechnynětklarody.douseti,HosBuR.podine,moc,pravosvou*spraveže,svěř2Bo1.likrásvoumusyskénu.nost3dllovkrálimudu2.4tvévládneutvýmstranbohým.vedli4spra*nevě,všechnynětklarody.douseti,6BuR.Hospodine,silí,nea*boťjemaje7Vy3.z křivdyhoov ječích.krevje8jichdrahomodlit,lese9Stá4.doubuzažehbudounat.*stauvič10muvšechnynětklarody.douseti,11BuR.Hospodine,ky,žehnatnabupo*kudjménu12Je5.hobudesejehotrjméno.cesvídeslunpotit,13naplenavšechnamebudou14A6.v němžehpovšechnydourody.mě,bla*bu14zehohoslavitnyvšechklanětrody.douseti,16BuR.podine,Hos
všechnynětklarody.douseti,HosBuR.podine,moc,pravosvou*spraveže,svěř2Bo1.likrásvou