OL63

Týden po Zjevení Páně (10. ledna)

Čtvrtek po Zjevení Páně

Žalm 72

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL63 – Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. – Žalm 72

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích.

4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.

6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy.

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

Odpověď: Srov. Ž 72 (71),11

Verše: Ž 72 (71)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu