OL63

Týden po Zjevení Páně (10. ledna)

Čtvrtek po Zjevení Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích. / 4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích. / 4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích. / 4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích. / 4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích. / 4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 3. Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích. / 4. Stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. / 5. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 6. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.