OL630

Čtvrtek 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky. / 4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky. / 4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky. / 4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky. / 4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky. / 4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky. / 4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.