OL630

Čtvrtek 11. týdne 2

Žalm 97

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL630 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. – Žalm 97

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

3. Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky.

4. Jeho blesky svět ozařují, * země to vidí a chvěje se.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

5. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země.

6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

7. Hanbí se všichni ctitelé model, + kteří se chlubí bůžky, * všichni andělé se mu koří.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

Odpověď: Ž 97 (96),12a

Verše: Ž 97 (96)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu