OL631

Pátek 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím / 4. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 7. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 8. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím / 4. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 7. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 8. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím / 4. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 7. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 8. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím / 4. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 7. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 8. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím / 4. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 7. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 8. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Budouli tvoji synové dbát na mou smlouvu, * na mé příkazy, kterým je naučím / 4. též jejich synové na věky * budou sedět na tvém trůně!“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 7. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 8. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.