OL631

Pátek 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othopodinsa1.Pří4Hoshal*noss věrDa4doviviporuneší:ktetí,5rourohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.*do7dímsamutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othojitvo3.Bu11doulinadbátmounosy11přísmlou11*navu,najeučímkazy,12rýmkteno4.též13syjichjedousena13*bukytrůně!“nadět14tvémmutrůnPán15BůhR.viDada.ceje17othodinsiboť5.Ne18poHospřál*ón,sivovy18Sililsídsvélo:mítho19zabytekpříje6.„To20můjdubusíd*zdena20ky,zvosilil.tenlit,21jsemmutrůnPán22BůhR.viDada.ceje24othorošithudám7.Zde25ravy*žehrozDa25dovu,visvémusvínunu26tilmu.po26zamateleho8.Je27přánehanbou,ob27nulékzale*a28němnana.“ruří28komutrůnPán29BůhR.viDada.ceje31otho
mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othopodinsa1.Pří4Hoshal*noss věrDa4doviviporuneší:ktetí,5rourohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.*do7dímsamutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othonosy3.douBuli11jitvona*vu,dbátna11smloumoujenarýmučímka12příktezy,nakytéž4.je13nojichsytrůtvémně!“bu*dou14sedětnamutrůnPán15BůhR.viDada.ceje17othosidinvyHos18boť5.Nepo*přálón,sililvo18Sisídsvélo:mítho19zanatekbyky,„To6.jemůj20přítenlit,*zde21dusídbulil.jsem21zvosimutrůnPán22BůhR.viDada.ceje24othorošithudám7.Zde25ravynužehsvíviDado25*rozvu,zapomamu.nu26tilmusvéobleléknuho8.ne27Jetepřáněmnalehan27bou,*arukona.“za28římutrůnPán29BůhR.viDada.ceje31otho
mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othovidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kterohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.*do7dímsamutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othonosy3.douBuli11jitvona*vu,dbátna11smloumoujenarýmučímka12příktezy,nakytéž4.je13nojichsytrůtvémně!“bu*dou14sedětnamutrůnPán15BůhR.viDada.ceje17othosidinvyHos18boť5.Nepo*přálón,sililvo18Sisídsvélo:mítho19zanatekbyky,„To6.jemůj20přítenlit,*zde21dusídbulil.jsem21zvosimutrůnPán22BůhR.viDada.ceje24othorošithudám7.Zde25ravynužehsvíviDado25*rozvu,zapomamu.nu26tilmusvéobleléknuho8.ne27Jetepřáněmnalehan27bou,*arukona.“za28římutrůnPán29BůhR.viDada.ceje31otho
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kterohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.*do7dímsaceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemusynodbátdouli11Bu3.jitvopří*namounasmlou11vu,najeučímkazy,12rýmktenakytéž4.je13nojichsytrůtvémně!“bu*dou14sedětnaceDaothovida.PánR.Bůh15trůnjemulilvyvoSión,boťHospo18Ne5.sidinsídsvélo:přál*si19homítzaky,nazde*budujemůj20„To6.bypřítekzvosilil.sídlit,21jsemtenceDaothovida.PánR.Bůh22trůnjemuDahurovidovu,vydám25Zde7.šitrapomamuzamu.nusví26roz*žehnusvétilnuoblékhanbou,honepřá27Je8.letekoříruna.“lena28a*zaněmceDahootvida.R.BůhPán29trůnjemu
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kterohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.*do7dímsaceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemudbátnomounadoulitvo11Bu3.syjirýmjektenaučímnavu,*11smloukazy,přínakytéž4.je13nojichsytrůtvémně!“bu*dou14sedětnaceDaothovida.PánR.Bůh15trůnjemulilvyvoSión,boťHospo18Ne5.sidinsídsvélo:přál*si19homítzaky,nazde*budujemůj20„To6.bypřítekzvosilil.sídlit,21jsemtenceDaothovida.PánR.Bůh22trůnjemuvidovu,Dahuroz*žehdámvyra25Zde7.rošitmazamupomu.svítil26nusvénunuoblékhanbou,honepřá27Je8.letekoříruna.“lena28a*zaněmceDahootvida.R.BůhPán29trůnjemu
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kte