OL632

Sobota 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losminalsjed1.Smlou3jsemvulevoným,se3vysvýmvidosa*pří4Dajsemhalžebku:svévi,4slumunatímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6navatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmizamu3.„Na9kymilost,cho9svouvámplatit*10s nímvasmloune.tane10přesvěč4.Dám11tr*jedu,trůnhohoje11ronevěkbes.bude12kojavatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmihosystli5.Je15ježepusmůjno15ojednebudoukon15a*kapřímýchzů,podnat16leskvrže17stli6.jepoa*zanestau17venopřiní:vacho18vatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20losmijetloujichtre7.Po21mestám*raanane21vostpraviproní.jemi22jichmulostvšak23mi8.Svoumudejne23oporuším.“*a24nenostsvouvěrvatzpíchciNaR.25kyvýchnoodi26poHostech.26milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,natímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6naHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchzacho3.„Na9muky*lost,vasmlousvouvám9mitapřesne.plas ním10netitjehoDám4.věč11trtrůnbuhoro11je*du,nevěkbes.jade12koHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchnosy5.stliJeže15hojekona*nebupus15omůjmýchpřílekazů,jed16doupodnatustastli6.že17jeskvrpozanecho*aveno17přiní:va18HospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivýchjetloujichtre7.Po21mestám*raanane21vostpraviproní.jemi22jichodejnevšakmuSvou8.mi23mulostporuším.“*a24nenostsvouvěrHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,natímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6naHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchzacho3.„Na9muky*lost,vasmlousvouvám9mitapřesne.plas ním10netithorojedu,věč11Dám4.trnevěkkobes.trůnhobu12je*jadeHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchnosy5.stliJeže15hojekona*nebupus15omůjmýchpřílekazů,jed16doupodnatstaunovestližepo17je6.skvrpřiní:a*neza18vachoHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivýchjichnejepravosttre7.stám21Potloumeprojichviní.a*ra22najemiodejnevšakmuSvou8.mi23mulostporuším.“*a24nenostsvouvěrHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,kyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinaHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsvoumivámlost,kycho9„Na3.zamupřestitnene.ta*smlou10vaplas nímhorojedu,věč11Dám4.trnevěkkobes.trůnhobu12je*jadeHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchnosy5.stliJeže15hojekona*nebupus15omůjmýchpřílekazů,jed16doupodnatstaunovestližepo17je6.skvrpřiní:a*neza18vachoHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivýchjichnejepravosttre7.stám21Potloumeprojichviní.a*ra22najemiodejnevšakmuSvou8.mi23mulostporuším.“*a24nenostsvouvěrHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvysesvýmvoleným,vu1.jsem3Smlounalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa4pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinaHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsvoumivámlost,kycho9„Na3.zamupřestitnene.ta*smlou10vaplas nímhorojedu,věč11Dám4.trnevěkkobes.trůnhobu12je*jadeHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchnosy5.stliJeže15hojekona*nebupus15omůjmýchpřílekazů,jed16doupodnatstaunovestližepo17je6.skvrpřiní:a*neza18vachoHospoodi