OL632

Sobota 11. týdne 2

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL632 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. „Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.

4. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

5. Jestliže jeho synové opustí můj zákon * a nebudou jednat podle mých příkazů,

6. jestliže poskvrní má ustanovení * a nezachovají má přikázání:

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

7. Potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění.

8. Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu