OL632

Sobota 11. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 4. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Jestliže jeho synové opustí můj zákon * a nebudou jednat podle mých příkazů, / 6. jestliže poskvrní má ustanovení * a nezachovají má přikázání: / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění. / 8. Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 4. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Jestliže jeho synové opustí můj zákon * a nebudou jednat podle mých příkazů, / 6. jestliže poskvrní má ustanovení * a nezachovají má přikázání: / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění. / 8. Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 4. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Jestliže jeho synové opustí můj zákon * a nebudou jednat podle mých příkazů, / 6. jestliže poskvrní má ustanovení * a nezachovají má přikázání: / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění. / 8. Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 4. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Jestliže jeho synové opustí můj zákon * a nebudou jednat podle mých příkazů, / 6. jestliže poskvrní má ustanovení * a nezachovají má přikázání: / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění. / 8. Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: / 2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane. / 4. Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Jestliže jeho synové opustí můj zákon * a nebudou jednat podle mých příkazů, / 6. jestliže poskvrní má ustanovení * a nezachovají má přikázání: / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění. / 8. Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.