OL633

Pondělí 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

svouže,R.PoBomoz,slyšvynás!praavihljsiže,1.Bo2vrodjsina(+)nás,bil2roz*v hněky,vušeši2vráodtil.sesod3nássvouže,Po4Bomoz,R.slyšvynás!pra4avimí,ze2.Otřá5sljsicelje*zaštěroz5ji;pilskoboťsá.trhne6ny,lisvésitmuza7jsi3.Dalkuúděl,duli7tvrnásnem,jil8po*najsime.se8posvouže,Po9Bomoz,R.slyšvynás!pra9avimocpopronám10spěj4.Přinavždyť*li,skálidneti10přítemarná.jepopod11ravedemhem5.Bo12posiduroz*ondatu12ně,tepřále.šena13nesvouže,Po14Bomoz,R.slyšvynás!vipra14a
svouže,R.PoBomoz,slyšvynás!praavinás,jsi(+)že,od2Bo1.hlvršišeky,bil2roznajsiodvránástil.ses3vu*v hněodsvouže,Po4Bomoz,R.slyšvynás!pra4avištěrozji;pilsOtřá2.sl5jsizemí,trhlicel*za6jekosá.ny,ne6boťsvésitmuza7jsi3.Dalkuúděl,duli7tvrnásnem,jil8po*najsime.se8posvouže,Po9Bomoz,R.slyšvynás!pra9avimocpopronám10spěj4.Přinavždyť*li,skálidneti10přítemarná.jepopod11raudemdatně,5.hemBosi12vepopřášenetele.on*rozdu13nasvouže,Po14Bomoz,R.slyšvynás!vipra14a
svouže,R.PoBomoz,slyšvynás!praavinás,jsi(+)že,od2Bo1.hlvršišeky,bil2roznajsiodvránástil.ses3vu*v hněodsvouže,Po4Bomoz,R.slyšvynás!pra4avištěrozji;pilsOtřá2.sl5jsizemí,boťny,nekosá.za*celjeli6trhlidumutvrjsiza7Dal3.sitsvékujsijilponású7na*děl,pome.nem,8sesvouže,Po9Bomoz,R.slyšvynás!pra9avimocpopronám10spěj4.Přinavždyť*li,skálidneti10přítemarná.jepopod11raudemdatně,5.hemBosi12vepopřášenetele.on*rozdu13nasvouže,Po14Bomoz,R.slyšvynás!vipra14a
vyviaslyšnás!moz,Bože,PoR.prasvourozbil(+)jsinaodvr2Bo1.že,jsinás,hlododnásvrátil.ky,2šešivuv hněses*vyviaslyšnás!moz,R.Bo4Popraže,svoupilsji;rozštěza*celsljsi5Otřá2.mí,zeboťkonesá.trh6jeny,litvrliduúděl,zaku7Dal3.jsisvémusitsepome.jiljsi8na*ponem,násvyviaslyšnás!moz,R.Bo9Popraže,svouneprotili,přítespějnámna10Při4.pomocmarrajená.lidvždyť*11skápopodudemdatně,5.hemBosi12vepopřášenetele.on*rozdu13navyviaslyšnás!moz,Bo14PoR.praže,svou
vyviaslyšnás!moz,Bože,PoR.prasvourozbil(+)jsinaodvr2Bo1.že,jsinás,hlododnásvrátil.ky,2šešivuv hněses*vyviaslyšnás!moz,R.Bo4Popraže,svoupilsji;rozštěza*celsljsi5Otřá2.mí,zeboťkonesá.trh6jeny,litvrliduúděl,zaku7Dal3.jsisvémusitsepome.jiljsi8na*ponem,násvyviaslyšnás!moz,R.Bo9Popraže,svouneprotili,přítespějnámna10Při4.pomocmarrajená.lidvždyť*11skápopodudemdatně,5.hemBosi12vepopřášenetele.on*rozdu13navyviaslyšnás!moz,Bo14PoR.praže,svou
vyviaslyšnás!moz,Bože,PoR.prasvourozbil(+)jsinaodvr2Bo1.že,jsinás,hlododnásvrátil.ky,2šešivuv hněses*vyviaslyšnás!moz,R.Bo4Popraže,svoupilsji;rozštěza*celsljsi5Otřá2.mí,zeboťkonesá.trh6jeny,litvrliduúděl,zaku7Dal3.jsisvémusitsepome.jiljsi8na*ponem,násvyviaslyšnás!moz,R.Bo9Popraže,svouneprotili,přítespějnámna10Při4.pomocmarrajená.lidvždyť*11skápopodudemdatně,5.hemBosi12vepopřášenetele.on*rozdu13navyviaslyšnás!moz,Bo14PoR.praže,svou
vyviaslyšnás!moz,Bože,PoR.prasvourozbil(+)jsinaodvr2Bo1.že,jsinás,hlododnásvrátil.ky,2šešivuv hněses*vyviaslyšnás!moz,R.Bo4Popraže,svoupilsji;rozštěza*celsljsi5Otřá2.mí,zeboťkonesá.trh6jeny,litvrliduúděl,zaku7Dal3.jsisvémusitsepome.jiljsi8na*ponem,násvyviaslyšnás!moz,R.Bo9Popraže,svouneprotili,přítespějnámna10Při4.pomocmarrajená.lidvždyť*11skápopodudemdatně,5.hemBosi12vepopřášenetele.on*rozdu13navyviaslyšnás!moz,Bo14PoR.praže,svou
vyviaslyšnás!moz,Bože,PoR.prasvourozbil(+)jsinaodvr2Bo1.že,jsinás,hlododnásvrátil.ky,2šešivuv hněses*vyviaslyšnás!moz,R.Bo4Popraže,svoupilsji;rozštěza*celsljsi5Otřá2.mí,zeboťkonesá.trh6jeny,litvrliduúděl,zaku7Dal3.jsisvémusitsepome.jiljsi8na*ponem,násvyviaslyšnás!moz,R.Bo9Popraže,svouneprotili,přítespějnámna10Při4.pomocmarrajená.lidvždyť*11skápopodnaše*rozondule.netepřápoveBo12sihem5.datně,demuvyviaslyšnás!moz,Bo14PoR.praže,svou
vyviaslyšnás!moz,Bože,PoR.prasvoubiljsi(+)rozšenaodvr2Bo1.že,jsinás,hlododnásvrátil.v hně*šiky,ses2vuvyviaslyšnás!moz,R.Bo4Popraže,svouny,nelitrhsá.boťkomí,zeroz2.Otřá5jsisl*zajecelpilsštěji;tvrliduúděl,zaku7Dal3.jsisvémusitsepome.jiljsi8na*ponem,násvyviaslyšnás!moz,R.Bo9Popraže,svouneprotili,přítespějnámna10Při4.pomocmarrajená.lid