OL634

Úterý 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

trR.Bůhvěčtu.měsmusvéliveký,Hos1.podin2jechvályvelmi2hodjeBohoha.*v měs3našera,hotensva4ho2.Jeje*rek,dosraslav4hopazemě.ce5trR.Bůh6věčtu.měs6musvétatojemSi7ra3.Hoón,je*ží,městemsíd7Bolokráhole.live8v jezaljíchse4.Bůh9u*jakopev9technosna.chrajis10otrR.Bůh11věčtu.měs11musvéBože,5.Vzpo12me,densrlostvítvéna12mimě.*vechrá13tvémno,Boko6.Ja14jmétvéchválatakže, +tvá14ikonanecsa14cevipra*Tváze14mě.nosdlvetí.oplý15spratrR.Bůh16věčtu.měs16musvé
trR.Bůhvěčtu.měsmusvéliveký,Hos1.podin2jechvályvelmi2hodjeBohoha.*v měs3našera,hotensva4ho2.Jeje*rek,dosraslav4hopazemě.ce5trR.Bůh6věčtu.měs6musvétatojemSi7ra3.Hoón,je*ží,městemsíd7Bolokráhole.live8v jezaljíchse4.Bůh9u*jakopev9technosna.chrajis10otrR.Bůh11věčtu.měs11musvéBože,5.Vzpo12me,densrlostvítvéna12mimě.*vechrá13tvémBono,že, +tvé14ko6.Jajmésaitvá14takchválaTvá*mě.pravinako14zenecdlveností.ceoplý15spratrR.Bůh16věčtu.měs16musvé
trR.Bůhvěčtu.měsmusvéliveký,Hos1.podin2jechvályvelmi2hodjeBohoha.*v měs3našetenra,slavho2.sva4Jehozecemě.horek,4padosraje*trR.Bůh6věčtu.měs6musvétatojemSi7ra3.Hoón,je*ží,městemsíd7Bolokráhole.live8v jezaljíchse4.Bůh9uochrana.nostech9pevkojisja*trR.Bůh11věčtu.měs11musvénaže,tvé5.Vzpo12Bome,chráve*tvémmě.losr12mistvídenže, +Botak6.koJatvé14no,jménatváchvá14ilasaTvá*mě.vipranecko14zedlveností.ceoplý15spratrR.Bůh16věčtu.měs16musvé
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem8livejíchpevv jenostechuse9Bůh4.zalchrana.oko*ja10jissvémuměstu.R.Bůh11trvěčtvénamilo12Vzpo5.že,Bome,tvémchrámě.srdenství12ve*takiže, +tvákotvé14Ja6.no,Bojméneczenakomě.lasa14chvávedlspraností.Tvá*pravi15ceoplýsvémuměstu.R.16Bůhtrvěč
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem8livejíchpevv jenostechuse9Bůh4.zalchrana.oko*ja10jissvémuměstu.R.Bůh11trvěčtvénamilo12Vzpo5.že,Bome,tvémchrámě.srdenství12ve*takiže, +tvákotvé14Ja6.no,Bojméneczenakomě.lasa14chvávedlspraností.Tvá*pravi15ceoplýsvémuměstu.R.16Bůhtrvěč
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem8livejíchpevv jenostechuse9Bůh4.zalchrana.oko*ja10jissvémuměstu.R.Bůh11trvěčtvénamilo12Vzpo5.že,Bome,tvémchrámě.srdenství12ve*takiže, +tvákotvé14Ja6.no,Bojméneczenakomě.lasa14chvávedlspraností.Tvá*pravi15ceoplýsvémuměstu.R.16Bůhtrvěč
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem8livejíchpevv jenostechuse9Bůh4.zalchrana.oko*ja10jissvémuměstu.R