OL635

Středa 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

mě,poHosR.Nakazům!disvýmne,přípodikaž1.U2Hosmi,přízů,kasvýchcesne,2tuvěrjia3dubu*vat.cho3zapoHosmě,4NaR.kazům!di4svýmne,přízacho2.Po5mě,konvám5tvůjcehoa6nímchrá*cem.lým6srdsvýmpoHosmě,7NaR.kazům!di7svýmne,přícesvých3.Voď8stezpov níboťpipřed8*nesů,bení.mám9zapoHosmě,10NaR.kazům!di10svýmne,přícek svýmkloň4.Na11srd*niním,kopři11vedlivšaklipra12k nesku.12zismupoHosmě,13NaR.kazům!di13svýmne,příči,vrať5.Od14omarnost,vine14navot*dej15mižitě!své15cespoHosmě,16NaR.kazům!di16svýmne,přítvýchpoHle,17žímtou6.votžimiřína17*dejních,zedlvenost!svoupro18sprapoHosmě,19NaR.kazům!di19přísvýmne,
ne,disvýmR.NapoHosmě,kazům!přídipone,U1.kažmi,2Hoskazů,*buadutuces2přísvýchchozavat.věrji3ne,disvýmR.Napo4Hosmě,zům!ka4přízacho2.Po5mě,*akonnímchrávámtvůj5srdcem.ceho6svýmlýmne,disvýmR.Napo7Hosmě,zům!ka7přícestez3.Voď8pone*sů,boťsvých8pipředbení.v ní9zamámne,disvýmR.Napo10Hosmě,zům!ka10přícek svýmkloň4.Na11srdvšaklikopři11*niním,zismuku.praved12k nesline,disvýmR.Napo13Hosmě,zům!ka13příči,vrať5.Od14onost,dej*mivine14marcestě!votži15svénapoHosmě,16NaR.kazům!di16svýmne,přítvýchpoHle,17žímtou6.mižiřína17*dejních,zevedlspranost!provot18svoune,disvýmR.Napo19Hosmě,zům!ka19pří
ne,disvýmR.NapoHosmě,kazům!přípodikaž1.U2Hosmi,přízů,kasvýchcesne,2tuchozavat.a*budu3věrjine,disvýmR.Napo4Hosmě,zům!ka4přízacho2.Po5mě,*akonnímchrávámtvůj5srdcem.ceho6svýmlýmne,disvýmR.Napo7Hosmě,zům!ka7přícestez3.Voď8pone*sů,boťsvých8pipředbení.v ní9zamámne,disvýmR.Napo10Hosmě,zům!ka10přícek svýmkloň4.Na11srdvšaklikopři11*niním,zismuku.praved12k nesline,disvýmR.Napo13Hosmě,zům!ka13příči,vrať5.Od14onost,dej*mivine14marcestě!votži15svénapoHosmě,16NaR.kazům!di16svýmne,přítvýchpoHle,17žímtou6.mižiřína17*dejních,zevedlspranost!provot18svoune,disvýmR.Napo19Hosmě,zům!ka19pří
příne,svýmkazům!mě,NaR.diHospocesne,tusvýchkažmi,2U1.dipoHoszavěrchovat.kazů,2přídujibua*příne,svýmkazům!NaR.mě,4diHospotvůjvámkonmě,5Po2.chozasrdsvýmcem.chráa*lým6nímcehopříne,svýmkazům!NaR.mě,7diHospopředsvýchpisů,3.Voďpo8cestezzaní.beboť*ne9mámv nípříne,svýmkazům!NaR.mě,10diHospopřik svýmním,kloň4.11Nacesrdprak nesvedli12ko*nivšakzisku.li12mupříne,svýmkazům!NaR.mě,13diHospovinemarnost,vrať14oOd5.či,cessvétě!*midejži15navotpříne,svýmkazům!NaR.mě,16diHospořínazeních,Hle,6.17toupotvýchžímsprasvoudlvenost!mi*ži18dejprovotpříne,svýmkazům!R.Na19mě,diHospo
příne,svýmkazům!mě,NaR.diHospocesne,tusvýchkažmi,2U1.dipoHoszavěrchovat.kazů,2přídujibua*příne,svýmkazům!NaR.mě,4diHospotvůjvámkonmě,5Po2.chozasrdsvýmcem.chráa*lým6nímcehopříne,svýmkazům!NaR.mě,7diHospopředsvýchpisů,3.Voďpo8cestezzaní.beboť*ne9mámv nípříne,svýmkazům!NaR.mě,10diHosponím,nipři*kokloň11Na4.cek svýmsrdmuzisku.k nes12livšakvedliprapříne,svýmkazům!NaR.mě,13diHospovinemarnost,vrať14oOd5.či,cessvétě!*midejži15navotpříne,svýmkazům!NaR.mě,16diHospořínazeních,Hle,6.17toupotvýchžímsprasvoudlvenost!mi*ži18dejprovotpříne,svýmkazům!R.Na19mě,diHospo
příne,svýmkazům!mě,NaR.diHospocesne,tusvýchkažmi,2U1.dipoHoszavěrchovat.kazů,2přídujibua*příne,svýmkazům!NaR.mě,4diHospotvůjvámkonmě,5Po2.chozasrdsvýmcem.chráa*lým6nímcehopříne,svýmkazům!NaR.mě,7diHospopředsvýchpisů,3.Voďpo8cestezzaní.beboť*ne9mámv nípříne,svýmkazům!NaR.mě,10diHosponím,nipři*kokloň11Na4.cek svýmsrdmuzis