OL635

Středa 12. týdne 2

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL635 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! – Žalm 119

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

1. Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, * a budu ji věrně zachovávat.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

2. Pouč mě, (+) ať zachovám tvůj zákon * a chráním ho celým svým srdcem.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

3. Voď mě po stezce svých předpisů, * neboť v ní mám zalíbení.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

4. Nakloň mé srdce k svým přikázáním, * nikoli však k nespravedlivému zisku.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

5. Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, * dej mi život na své cestě!

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

6. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost!

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Odpověď: Ž 119 (118),12b

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu