OL636

Sobota 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš? / 2. Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, + na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil. / 4. Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány. / 6. Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole jsou plná násilí. / 8. Ať se ponížený nevrací zklamán, * ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno! / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš? / 2. Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, + na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil. / 4. Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány. / 6. Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole jsou plná násilí. / 8. Ať se ponížený nevrací zklamán, * ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno! / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš? / 2. Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, + na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil. / 4. Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány. / 6. Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole jsou plná násilí. / 8. Ať se ponížený nevrací zklamán, * ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno! / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš? / 2. Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, + na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil. / 4. Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány. / 6. Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole jsou plná násilí. / 8. Ať se ponížený nevrací zklamán, * ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno! / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš? / 2. Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, + na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil. / 4. Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány. / 6. Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole jsou plná násilí. / 8. Ať se ponížený nevrací zklamán, * ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno! / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!