OL636

Sobota 12. týdne 2

Žalm 74

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL636 – Nezapomínej na chudáky, Hospodine! – Žalm 74

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!

1. Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš?

2. Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, + na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil.

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!

3. Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil.

4. Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství.

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!

5. Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány.

6. Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména.

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!

7. Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole jsou plná násilí.

8. Ať se ponížený nevrací zklamán, * ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno!

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!

Odpověď: Ž 10 (9),12b

Verše: Ž 74 (73)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu