OL636

Sobota 12. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

nanejchuR.Nezapodipone!Hosky,dobnaroProč1.jsiže,3nás,Botvůjhněvhl,vrza*proč3pakteseš?ti4procím,ovbec,okte2.maPatuj5svounakal, +zísnasisrou5sikdykousisvypilkmen,5svůjkteSiruhovlastdo5*natví,nicsídulil.kdeón,6sesnanejchuR.Ne7pozapodine!7Hosky,k dávkynýmměř3.Za9krosvésvaveteltroskám:9příne*zninočil.nity10všechcihlupro11ji4.Tvotivhosvaholi11četvéuvnitřtamkorouhvemísta,11své*těznaství.čivzty12linanejchuR.Ne13pozapodine!13Hosky,kdotěm,5.Jsou15dobniposevakyrou,ti15v houšaklanouhnedši16*čirojevemdi16rozbrány.nyvšech16jedavyli6.Tvou17nisvatyklado*oh17ni,přílibyzne18tisvějména.tvétek18honanejchuR.Ne19pozapodine!19Hosky,smlousvouvu,Shlédni217.naizevždyť22*kousilí.pole22pljsounevrase8.po23ženuzazklamán,23bo*ujmétvéno!chvánechť24nanejchuR.Ne25pozadipone!25Hosky,
nanejchuR.Nezapodipone!Hosky,dobnaroProč1.jsiže,3nás,Botvůjhněvhl,vrza*proč3pakteseš?ti4procím,ovkteobec,roumatuj5Pa2.svounasvůjnakmen,kdysi5siszískal, +dopilnickouvlasttví,5ktesisvyukdesessídlil.*honaru6Sión,nanejchuR.Ne7pozapodine!7Hosky,k dávkynýmměř3.Za9krosvésvaveteltroskám:9příne*zninočil.nity10všechčelihluuvnitřjipro11Tvo4.citivta,míssvé*korouhsvatvéhoho11linatězství.tamve12čivztynanejchuR.Ne13pozapodine!13Hosky,v houškdotiJsou5.po15dobtěm,nikyrou,šihned*ro15sevarozvemnoua16čikladibrájeny.16jenyvšechliohdani,Tvou6.svaty17vynitiznesvělido*18klajméhona.příby18tvéteknanejchuR.Ne19pozapodine!19Hosky,smlousvouvu,Shlédni217.naizevždyť22*kousilí.pole22pljsounevrase8.po23ženuzazklamán,23bou*jmétvéno!nechť24chvánanejchuR.Ne25pozadipone!25Hosky,
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnazarodobvrhl,jsinás,na3Proč1.že,Boprotihněvproč4*tvůjpaseš?cím,ov4ktekteobec,roumatuj5Pa2.svounakmen,nasvůjktekdysi5siskal, +zísvlastpildonictví,sis5kouvyukdesessídlil.*honaru6Sión,Hosky,podine!poNeR.7zachunanejnýmtrok dávskám:měř3.své9Zakykronoznivšechničil.přítelve10ne*tysvačelihluuvnitřjipro11Tvo4.citivta,míssvé*korouhsvatvéhoho11linatězství.tamve12čivztyHosky,podine!poNeR.13zachunanejtiv houšJsou5.podobni15těm,kdonouaročiklaseky15vahned*širou,jevšechnyny.brároz16divemjeliohdani,Tvou6.svaty17vynitiznesvělido*18klajméhona.příby18tvétekHosky,podine!poNeR.19zachunanejvždyť*vu,kou7.niShlédna21svousmloupljsoulí.si22zepoleinevrase8.po23ženuzazklamán,23bou*jmétvéno!nechť24chváHosky,podine!poNeR.zachunanej25
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnadobnaroProč1.jsiže,3nás,Bohněvtvůjprovrzahl,3*pročpaseš?tiov4ktecím,kteobec,roumatuj5Pa2.svounakmen,nasvůjktekdysi5siskal, +zísvlastpildonictví,sis5kouvyukdesessídlil.*honaru6Sión,Hosky,podine!poNeR.7zachunanejnýmtrok dávskám:měř3.své9Zakykronoznivšechničil.přítelve10ne*tysvačelihluuvnitřjipro11Tvo4.citivta,míssvé*korouhsvatvéhoho11linatězství.tamve12čivztyHosky,podine!poNeR.13zachunanejtiv houšJsou5.podobni15těm,kdonouaročiklaseky15vahned*širou,jevšechnyny.brároz16divemje*ohdoni,klaniTvou6.svatylivy17datvéhobytekjména.světiznepříli18Hosky,podine!poNeR.19zachunanejvždyť*kouvu,nani21Shléd7.smlousvoujsouplsilí.i22zeleponevrazklamán,sepo238.žetvéjméchváno!boa24u*nechťnuzHosky,podine!poNeR.zachunanej25
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnavrhl,rozaproč*nás,Bo3Proč1.jsinadobže,pacím,kteseš?hněvpro4tvůjovtisiskteroukdysitujna5Pa2.maobec,svouvysispilkouna5získal, +kmen,ktesvůjsesuón,kdesídlil.nicvlasttví,*5nadohoruSiHosky,podine!poNeR.7zachunanejnýmtrok dávskám:měř3.své9Zakykronoznivšechničil.přítelve10ne*tysvatvéholiuvnitřhosvativ11proji4.Tvohlučeciličinavztytězství.ta,své*11mísvetamkorouhHosky,podine!poNeR.13zachunanejtivapodobni15Jsou5.kdov houštěm,klanouadikyrou,15seširoči*hnedjenyny.brá16vemrozvšechjeni,lioh*dotysva6.17niTvoudavytvébytekjméhona.zne18svěklalipřítiHosky,podine!poNeR.19zachunanejvždyť*kouvu,nani21Shléd7.smlousvoujsouplsilí.i22zeleponevrazklamán,sepo238.žetvéjméchváno!boa24u*nechťnuzHosky,podine!poNeR.zachunanej25
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnavrhl,rozaproč*nás,Bo3Proč1.jsinadobže,pacím,kteseš?hněvpro4tvůjovtiroubec,ktesiskdynaPa2.matujosvou5sisvyktepilkoukal, +na5sizíssvůjkmen,sesuón,kdesídlil.nicvlasttví,*5nadohoruSiHosky,podine!poNeR.7zachunanejnýmtrok dávskám:měř3.své