OL638

Úterý 13. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vesprasvéVeďR.vedipone!dlti,Hosnosktemunej31.TyBůh,sinelavost,prabyse3biprodvatte4u*zlýbeharoučimí +nes4niaobstonejí.tepřed4bouvesprasvéR.Veď5vedipone!dl5ti,Hosnoskažho2.Ne7díšvi*hubíšzlo7ce,činře.všec8lhákyvodpodkavra3.Od9ahaHosse10vraod*rem.popo10s oddinvesprasvéR.Veď11vedipone!dl11ti,Hosnoslivekouvšak4.13tvouprovstou*smímpitmi13lostdomu,tvédo14hopředtvýmnu5.pad15tvářnav báz*memnitýmsva15chrádipone!tepřed16Hosbou,vesprasvéR.Veď17vedipone!dl17Hosnosti,
vesprasvéVeďR.vedipone!dlti,Hosnosktemunej31.TyBůh,sinelavost,prabyse3biprodvatte4u*zlýbeharoučimí +nes4niaobstonejí.tepřed4bouvesprasvéR.Veď5vedipone!dl5ti,Hosnoshozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všecvodpodkavra3.Od9ahaHosse10vraod*rem.popo10s oddinvesprasvéR.Veď11vedipone!dl11ti,Hosnoskoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotvýmsvatýmpad5.nuna15tvářpředpřednichrá15*v bázmemne!dipote16Hosbou,vesprasvéR.Veď17vedipone!dl17Hosnosti,
vesprasvéVeďR.vedipone!dlti,HosnosmubyTy1.nej3kteBůh,sivost,zlý*prau3selanebianesmí +nibeprod4tevatneboustoteobjí.ha4roučipřednosdlveti,R.Veď5sprasvévene!di6poHoskažho2.Ne7díšvilhákyře.čince,7zlobíšvšechu*kavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10ponosdlveti,R.Veď11sprasvévene!di12poHoskoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotvýmsvatýmpad5.nuna15tvářpředpřednichrá15*v bázmemne!dipote16Hosbou,vesprasvéR.Veď17vedipone!dl17Hosnosti,
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvésprahozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všeckavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvésprakoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotvýmsvatýmpad5.nuna15tvářpředpřednichrá15*v bázmemne!dipote16Hosbou,ponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvésprahozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všeckavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvésprakoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotýmchrásvamemnuna15pad5.předtvářtvýmpobou,Hosdine!před16ni*v bázteponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvésprahozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všeckavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvésprakoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotýmchrásvamemnuna15pad5.předtvářtvýmpobou,Hosdine!před16ni*v bázteponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvéspravšecbíškyce,*hulháčinře.díškaž7Ne2.vihozlokavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvésprakoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotýmchrásvamemnuna15pad5.předtvářtvýmpobou,Hosdine!před16ni*v bázteponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvéspravšecbíškyce,*hulháčinře.díškaž7Ne2.vihozlopodinvraHoss odporem.apod9Od3.vrahakase*odvodHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvésprakoumililostvšak4.pro13vetvoudohomu,smím*vstou14tvépitdotýmchrásvamemnuna15