OL639

Středa 13. týdne 2

Žalm 50

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL639 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. – Žalm 50

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

1. Slyš, můj lide, budu mluvit, * Izraeli, proti tobě budu svědčit, + já jsem Bůh, tvůj Bůh!

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

2. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

3. Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad.

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

4. Neboť mně patří veškerá lesní zvěř * a na svých horách mám zvířat na tisíc.

5. Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli.

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

6. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní!

7. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev?

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

8. Proč odříkáváš má přikázání * a bereš do úst mou smlouvu

9. ty, který nenávidíš kázeň * a má slova házíš za sebe?

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Odpověď: Ž 50 (49),23b

Verše: Ž 50 (49)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu