OL639

Středa 13. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Slyš, můj lide, budu mluvit, * Izraeli, proti tobě budu svědčit, + já jsem Bůh, tvůj Bůh! / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 2. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / 3. Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 4. Neboť mně patří veškerá lesní zvěř * a na svých horách mám zvířat na tisíc. / 5. Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 6. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní! / 7. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 8. Proč odříkáváš má přikázání * a bereš do úst mou smlouvu / 9. ty, který nenávidíš kázeň * a má slova házíš za sebe? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Slyš, můj lide, budu mluvit, * Izraeli, proti tobě budu svědčit, + já jsem Bůh, tvůj Bůh! / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 2. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / 3. Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 4. Neboť mně patří veškerá lesní zvěř * a na svých horách mám zvířat na tisíc. / 5. Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 6. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní! / 7. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 8. Proč odříkáváš má přikázání * a bereš do úst mou smlouvu / 9. ty, který nenávidíš kázeň * a má slova házíš za sebe? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Slyš, můj lide, budu mluvit, * Izraeli, proti tobě budu svědčit, + já jsem Bůh, tvůj Bůh! / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 2. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / 3. Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 4. Neboť mně patří veškerá lesní zvěř * a na svých horách mám zvířat na tisíc. / 5. Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 6. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní! / 7. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 8. Proč odříkáváš má přikázání * a bereš do úst mou smlouvu / 9. ty, který nenávidíš kázeň * a má slova házíš za sebe? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Slyš, můj lide, budu mluvit, * Izraeli, proti tobě budu svědčit, + já jsem Bůh, tvůj Bůh! / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 2. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / 3. Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 4. Neboť mně patří veškerá lesní zvěř * a na svých horách mám zvířat na tisíc. / 5. Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 6. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní! / 7. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 8. Proč odříkáváš má přikázání * a bereš do úst mou smlouvu / 9. ty, který nenávidíš kázeň * a má slova házíš za sebe? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 1. „Slyš, můj lide, budu mluvit, * Izraeli, proti tobě budu svědčit, + já jsem Bůh, tvůj Bůh! / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 2. Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. / 3. Nemusím brát býka z tvého chléva * ani kozly z tvých ohrad. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 4. Neboť mně patří veškerá lesní zvěř * a na svých horách mám zvířat na tisíc. / 5. Znám všechny ptáky na nebi, * mé je vše, co se hemží na poli. / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 6. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní! / 7. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. / 8. Proč odříkáváš má přikázání * a bereš do úst mou smlouvu / 9. ty, který nenávidíš kázeň * a má slova házíš za sebe? / R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.