OL64

Křtu Páně A(BC) (pokud se čte čtení z Iz 42,1-7)

Žalm 29

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL64 – Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. – Žalm 29

R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc.

2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod!

4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý!

R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva!

6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně.

R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

Odpověď: Ž 29 (28),11b

Verše: Ž 29 (28)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu