OL64

Křtu Páně A(BC) (pokud se čte čtení z Iz 42,1-7)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc. / 2. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 3. Hospodinův hlas nad vodami! * Hospodin nad spoustami vod! / 4. Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý! / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. / 5. Vznešený Bůh zaburácel hromem, * v jeho chrámu však všichni vola jí: Sláva! / 6. Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně. / R. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.