OL640

Čtvrtek 13. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

rokyjsoupoR.Hosvynodinyjsoupravvšechvé,divé.li2vedsprakonpo1.Hos3nůvdi*oblý,načerdoje3koši,stvu4dujekazpříjedi5po2.Hosnůvšezkulehspo5*nevý,limoudrost.mu6rokyjsoupoR.Hos7vynodinyjsouprav7všechvé,divé.li8vedspravypředpo3.Hos9nodiné,*sopisy9správjsousrdci,ra10dostkazrozjedi11po4.Hosnůvoječi.ný,o*11jalusvětrokyjsoupoR.Hos13vynodinyjsouprav13všechvé,divé.li14vedsprapoHos5.15zeňpředupřímná,dinem15jeky,tr*16navypo6.Hos17nodipravdivé,roky17jsouvedlispravé.všechny18*jsourokyjsoupoR.Hos19vynodinyjsouprav19všechvé,divé.li20vedsprazlanadto,ší7.21Dražjsourytaho,nost22hoj*nadzlanadmed,ší238.sladjsouz plástů.*nad24vušťárokyjsoupoR.Hos25vynodinyjsouprav25všechvé,divé.li26vedspra
rokyjsoupoR.Hosvynodivedsprajsouvé.livé,dipravnyvšechkondojekonalý,podi3Hos1.nůvduši,čer*ob4jestvukazpříjedi5po2.Hosnůvšezkulehspo5*nevý,limoudrost.mu6rokyjsoupoR.Hos7vynodivedlisprajsouvé.vé,7dipravnyvšechsypředpijsoupodi9Hos3.vynosrddostci,né,*9správrasojakazjený,podi11Hos4.roznůvoči.svět*o12jelurokyjsoupoR.Hos13vynodivedlisprajsouvé.vé,13dipravnyvšechnemdije5.zeňpřed15poHosky,napřímu15*trná,vypo6.Hos17nodipravdivé,roky17jsouvedlispravé.všechny18*jsourokyjsoupoR.Hos19vynodivedlisprajsouvé.vé,19dipravnyvšechto,nad*zlahojDraž7.šíjsou21nadryho,nostzla22tanadmed,ší238.sladjsouz plástů.*nad24vušťárokyjsoupoR.Hos25vynodivedlisprajsouvé.pravdivé,25nyvšech
pravkyrojsoudivé,podiHosR.novylivedvé.všech2sprajsounykonjeHos1.podi3nůvduješi,nakolý,3dočerstvuob*spojekazlehlivý,podi5Hos2.přínůvmoudrost.zkuše6ne*mupravjsourokydivé,R.poHosdi7vynolivedvé.všech8jsouspranysypředpijsoupodi9Hos3.vynosrddostci,né,*9správrasojakazjený,podi11Hos4.roznůvoči.svět*o12jelurokyjsoupoR.Hos13vynodivedlisprajsouvé.vé,13dipravnyvšechnemdije5.zeňpřed15poHosky,napřímu15*trná,kyrojsoupodi17Hos6.vynospravedlivé.diprav17vé,jsouny*všechpravjsourokydivé,R.poHosdi19vynolivedvé.všech20jsouspranyzlanadto,ší7.21Dražjsourytaho,nost22hoj*nadzlanadmed,ší238.sladjsouz plástů.*nad24vušťárokyjsoupoR.Hos25vynodivedlisprajsouvé.pravdivé,25nyvšech
pravkyrojsoudivé,podiHosR.novylivedvé.všech2sprajsounykonjeHos1.podi3nůvduješi,nakolý,3dočerstvuob*spojekazlehlivý,podi5Hos2.přínůvmoudrost.zkuše6ne*mupravjsourokydivé,R.poHosdi7vynolivedvé.všech8jsouspranysypředpijsoupodi9Hos3.vynosrddostci,né,*9správrasojakazjený,podi11Hos4.roznůvoči.svět*o12jelurokyjsoupoR.Hos13vynodivedlisprajsouvé.vé,13dipravnyvšechnemdije5.zeňpřed15poHosky,napřímu15*trná,kyrojsoupodi17Hos6.vynospravedlivé.diprav17vé,jsouny*všechpravjsourokydivé,R.poHosdi19vynolivedvé.všech20jsouspranyzlanadto,ší7.21Dražjsourytaho,nost22hoj*nadzlaz plá*šťávustů.šíjsounad23slad8.med,nadpravjsourokydivé,R.poHosdi25vynolivedvé.všech26jsousprany
pravkyrojsoudivé,podiHosR.novylivedvé.všech2sprajsounykonjeHos1.podi3nůvduješi,nakolý,3dočerstvuob*spojekazlehlivý,podi5Hos2.přínůvmoudrost.zkuše6ne*mupravjsourokydivé,R.poHosdi7vynolivedvé.všech8jsouspranysypředpijsoupodi9Hos3.vynosrddostci,né,*9správrasojakazjený,podi11Hos4.roznůvoči.svět*o12jelurokyjsoupoR.Hos13vynodivedlisprajsouvé.vé,13dipravnyvšechnemdije5.zeňpřed15poHosky,napřímu15*trná,kyrojsoupodi17Hos6.vynospravedlivé.diprav17vé,jsouny*všechpravjsourokydivé,R.poHosdi19vynolivedvé.všech20jsouspranyzlanadto,ší7.21Dražjsourytaho,nost22hoj*nadzlaz plá*šťávustů.šíjsounad23slad8.med,nadpravjsourokydivé,R.poHosdi25vynolivedvé.všech26jsousprany
pravkyrojsoudivé,podiHosR.novylivedvé.všech2sprajsounykondojekonalý,podi3Hos1.nůvduši,čer*ob4jestvuspojekazlehlivý,podi5Hos2.přínůvmoudrost.zkuše6ne*mupravjsourokydivé,R.poHosdi7vynolivedvé.všech8jsouspranysypředpijsoupodi9Hos3.vynosrddostci,né,*9správrasolujeoný,*světoči.nůvroz11podi4.Hosjejakazpravjsourokydivé,R.poHosdi13vynolivedvé.všech14jsouspranynemdije5.zeňpřed15poHosky,napřímu15*trná,kyrojsoupodi17Hos6.vynospravedlivé.diprav17vé,jsouny*všechprav