OL641

Pátek 13. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Umdlévá má duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Umdlévá má duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Umdlévá má duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Umdlévá má duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Umdlévá má duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Umdlévá má duše, * když stále dychtí po tvých rozhodnutích. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Hle, toužím po tvých nařízeních, * dej mi život pro svou spravedlnost! / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Otvírám ústa a nabírám dech, * neboť toužím po tvých předpisech. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.