OL642

Pondělí 14. týdne 2

Žalm 145

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL642 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. – Žalm 145

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

1. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky.

2. Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

3. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc.

4. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

5. Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, * hovoří o tvé nesmírnosti.

6. Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, * jásají nad tvou spravedlností.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

7. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

8. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),1

Verše: Ž 145 (144)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu