OL643

Úterý 14. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil. / 2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí. / 4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí. / 6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / 8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil. / 2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí. / 4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí. / 6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / 8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil. / 2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí. / 4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí. / 6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / 8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil. / 2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí. / 4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí. / 6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / 8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil. / 2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí. / 4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí. / 6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / 8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil. / 2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí. / 4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí. / 6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina. / 7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / 8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem. / R. Izraelův dům doufá v Hospodina.