OL643

Úterý 14. týdne 2

Žalm 115

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL643 – Izraelův dům doufá v Hospodina. – Žalm 115

R. Izraelův dům doufá v Hospodina.

1. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl, učinil.

2. Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou.

R. Izraelův dům doufá v Hospodina.

3. Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí.

4. Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají.

R. Izraelův dům doufá v Hospodina.

5. Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí.

6. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá.

R. Izraelův dům doufá v Hospodina.

7. Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

8. Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

R. Izraelův dům doufá v Hospodina.

Odpověď: Ž 115 (113),9a

Verše: Ž 115 (113)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu