OL644

Středa 14. týdne 2

Žalm 105

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL644 – Hledejte vždy Hospodinovu tvář! – Žalm 105

R. Hledejte vždy Hospodinovu tvář!

1. Zpívejte Hospodinu, hrejte mu, * vypravujte o všech jeho divech!

2. Honoste se jeho svatým jménem, * ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

R. Hledejte vždy Hospodinovu tvář!

3. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář!

4. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.

R. Hledejte vždy Hospodinovu tvář!

5. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného!

6. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

R. Hledejte vždy Hospodinovu tvář!

Odpověď: Ž 105 (104),4b

Verše: Ž 105 (104)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu