OL644

Středa 14. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdidejR.Hlevždytetvář!vunodiponu,vej1.Zpí2Hostetevujpratehrej2*vymu,dihovech!všecho3jehosvatýmHo2.noste4sejecesrdjmé4*zenem,jí,kdosedu5radipona!dahle5HospoHosdiR.Hle6vždytedejtvář!6vunoHosopožuj7va3.Utemohoci,dinu7jeajeletvář!hodej*hle8státevy,diktema4.tuj9Panatezrahočiu9nil,je*najekyhoúst.kya10sudrozpoHosdiR.Hle11vždytedejtvář!11vunorama,stvo12tom5.PoAbnosy*ka,slu12hoježeblevovyho!kuba,13JahojenášjeBůh,po6.Hos14sámdinmiplace*po15zehodnuroztí.je15hopoHosdiR.Hle16vždytedejtvář!16vuno
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechhosvatýmHo2.noste4sejeseranem,4jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo5duhledanovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*vy,diktema4.tuj9Panatezrahočiu9nil,je*najekyhoúst.kya10sudroznovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyma,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhoBůh,po*nášce6.poHosdin14sámjehorozjehodnutí.ze15miplavupodinotvář!R.dejHlete16Hosvždy
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechtýmjmésvanem,noste4Ho2.jesehodurají,*srdzece5sepodiHosna!kdohle5danovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst.jehoho10na*jekyazranovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyma,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhoBůh,po*nášce6.poHosdin14sámjehorozjehodnutí.ze15miplavupodinotvář!R.dejHlete16Hosvždy
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdodunovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst.jehoho10na*jekyazranovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyhosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplavupodinotvář!R.dejHlete16Hosvždy
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdodunovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst.jehoho10na*jekyazranovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyhosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplavupodinotvář!R.dejHlete16Hosvždy
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdodunovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst.jehoho10na*jekyazranovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyhosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplavupodinotvář!R.dejHlete16Hosvždy
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdodunovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst.jehoho10na*jekyazranovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyhosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplavupodinotvář!R.dejHlete16Hosvždy
vudinotvář!dejpoteHleR.Hosvždynu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdodunovudipotvář!dejHleR.te6Hosvždynuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst.jehoho10na*jekyazranovudipotvář!dejHleR.te11Hosvždyhosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvohole